01.08.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (nabór dedykowany dużym przedsiębiorstwom), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (nabór dedykowany dużym przedsiębiorstwom), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

17.07.2018: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R, RPO Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R, RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (link).

16.07.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (nabór dedykowany MŚP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (nabór dedykowany MŚP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

04.06.2018: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „INNONEUROPHARM" Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNONEUROPHARM" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

29.05.2018: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (link).

27.04.2018: Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl (link).

29.03.2018: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (link).

28.03.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP (Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (link).

28.03.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju (Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (link).

14.03.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – etap II inwestycyjny, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

12.03.2018: Nabór wniosków w ramach Programu INNOMOTO Programu INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

05.03.2018: Nabór wniosków w ramach Programu INNOShip Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu INNOShip w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

01.03.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link). Poszczególne programy promocji, można pobrać poniżej:

Biotechnologia i farmaceutyki obowiązuje od 19.03.18

Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 19.03.18

Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 19.03.18

IT_ICT obowiązuje od 19.03.18

Jachty i łodzie obowiązuje od 19.03.18

Kosmetyki obowiązuje od 19.03.18

Maszyny i urządzenia obowiązuje od 19.03.18

Meble obowiązuje od 19.03.18

Moda polska obowiązuje od 19.03.18

Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 19.03.18

Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 19.03.18

Sprzęt medyczny obowiązuje od 19.03.18

PPO Algieria obowiązuje od 19.03.18

PPO Indie obowiązuje od 19.03.18

PPO Iran obowiązuje od 19.03.18

PPO Meksyk obowiązuje od 19.03.18

PPO Wietnam obowiązuje od 19.03.18

22.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające Seal of Excellence, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające Seal of Excellence, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

19.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

14.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, konkurs ogólny, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, konkurs ogólny, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

14.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

01.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

01.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

01.02.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

26.01.2018: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

26.01.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Województwa Małopolskiego

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (link).

26.01.2018: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R , RPO Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R , RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (link).

26.01.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

15.01.2018: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (link).

28.12.2017: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „IUSER" Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „IUSER" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

06.12.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

06.12.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

01.12.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, mający na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

01.12.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

30.11.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Województwa Małopolskiego

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (link).

29.11.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (link).

28.11.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Województwa Śląskiego

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (link).

19.10.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich (link).

29.09.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Mazowieckiego (link).

27.09.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Bon na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 Bon na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (link).

01.09.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

01.09.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

31.08.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (link).

31.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

31.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

31.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle, RPO Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (link).

30.08.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPO Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, RPO Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Mazowieckiego (link).

30.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, RPO Województwa Małopolskiego

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa, RPO Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (link).

30.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Podlaskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Podlaskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (link).

29.08.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R , RPO Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R , RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (link).

29.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

25.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

25.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

25.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat A, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat A, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

25.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat B, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat B, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

21.08.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Województwa Świętokrzyskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (link).

17.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

16.08.2017: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „INNOSBZ" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOSBZ" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

07.08.2017: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOSTAL" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

02.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (nabór dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (nabór dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

02.08.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (nabór ogólny), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (nabór ogólny), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

01.08.2017: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „PBSE" - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „PBSE" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

21.07.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (Typ 2. Ekoinnowacje), RPO Województwa Podlaskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (Typ 2. Ekoinnowacje), RPO Województwa Podlaskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (link).

14.07.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje, RPO – Lubuskie 2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje, RPO – Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (link).

30.06.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Gmina Wałbrzych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), RPO Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (link).

30.06.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

22.06.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, RPO Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

06.06.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

31.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Województwa Małopolskiego

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (link).

31.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji, RPO Województwa Małopolskiego

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji, RPO Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (link).

31.05.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

30.05.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (typ projektów: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw), RPO Województwa Świętokrzyskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (typ projektów: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw), RPO Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (link).

29.05.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (typ projektów: infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach), RPO Województwa Świętokrzyskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (typ projektów: infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach), RPO Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (link).

29.05.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, RPO Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R), RPO Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Mazowieckiego (link).

19.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO – Lubuskie 2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO – Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (link).

19.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO – Lubuskie 2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO – Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (link).

15.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

12.05.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Opolskiego

Informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Opolskiego (link).

10.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK, RPO Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK, RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (link).

08.05.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

28.04.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

28.04.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Zachodniopomorskiego (link).

28.04.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPO Województwa Podlaskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPO Województwa Podlaskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Podlaskiego (link).

28.04.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, RPO Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, RPO Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Mazowieckiego (link).

28.04.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP, RPO Województwa Łódzkiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

28.04.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania celowe, RPO Województwa Lubelskiego

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania celowe, RPO Województwa Lubelskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (link).

27.04.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1„Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny" / Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1„Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny" / Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (link).

27.04.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1„Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny" / Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1„Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny" / Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (link).

11.04.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

03.04.2017: Nabór wniosków dla Programu Sektorowego „GameINN" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „GameINN" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

31.03.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (link).

31.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (link).

30.03.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (link).

28.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

28.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (link).

24.03.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej PARP (link).

08.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Łódzkiego (link).

01.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (link).

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (link).

01.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia sieci przedsiębiorstw, w szczeg. klastrów RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia sieci przedsiębiorstw, w szczególności klastrów. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (link).

01.03.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Województwa Małopolskiego

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Małopolskiego (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje, RPO Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje, RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Podkarpackiego (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Podlaskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Podlaskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Podlaskiego (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, RPO Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, RPO Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmia i Mazury

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

28.02.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Zachodniopomorskiego (link).

10.02.2017: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „WoodINN" - Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „WoodINN" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

09.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany branży elektromobilności)

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany branży elektromobilności). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

09.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

01.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany MŚP)

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany MŚP). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

01.02.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom)

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

31.01.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług IOB, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług IOB, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

30.01.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego OF, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

30.01.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

30.01.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat A – tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat A – tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (link).

25.01.2017: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „Innowacyjny Recykling" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

20.01.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „InnoNeuroPharm" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

16.01.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (link).

10.01.2017: Nabór wniosków w ramach Programu Sektorowego „INNOCHEM" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOCHEM" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

10.01.2017: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

02.01.2017: To już 20 lat działalności firmy NYTKO - DZIĘKUJEMY!

Szanowni Państwo!

Rozpoczęty właśnie 2017 rok jest wyjątkowym dla NYTKO SA – w bieżącym roku obchodzimy 20-lecie działalności. Jest to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim dotychczasowym Klientom za obdarzenie nas zaufaniem i dotychczasową współpracę: DZIĘKUJEMY!

Z okazji 20 lat działalności, dla wszystkich Klientów, przygotowaliśmy ofertę specjalną, z której szczegółami można zapoznać się w zakładce Promocje. Zapraszamy do współpracy.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.2 Schemat B typy a, b RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.2 Schemat B typy a, b – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ a – projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • Typ b – projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) strategię biznesową przedsiębiorstwa lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej / lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższej strategii, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 B b. Strategia nie może być starsza niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem / napisania strategii przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.2 Schemat B typ projektu c RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.2 Schemat B typ projektu c – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ c – projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu / internacjonalizacji / strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie. Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem / napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach – do 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat B (typ c) RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 Schemat B typ c – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu.

Konkurs ma charakter horyzontalny i skierowany jest do beneficjentów z całego województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ c – projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.


Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu / internacjonalizacji / strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie. Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem / napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach – do 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat B (typ a i b) RPO Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat B typy a, b – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Konkurs ma charakter horyzontalny i skierowany jest do beneficjentów z całego województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ a – projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • Typ b – projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) strategię biznesową przedsiębiorstwa lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej / lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższej strategii, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 B b. Strategia nie może być starsza niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem / napisania strategii przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO Województwa Pomorskiego

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO Województwa Pomorskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w przedsiębiorstwach służące realizacji następujących celów:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa pomorskiego;

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych;

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;

i polegające na:

 • budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń);
 • unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

 

W ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia inwestycji służących realizacji określonych powyżej celów a), b) i c).

W przypadku określonego powyżej celu b), technologie informacyjno – komunikacyjne mogą obejmować w szczególności:

 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
 • oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
 • sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, w tym koszty dzierżawy/najmu gruntów i budynków. Warunkiem kwalifikowalności dzierżawy/najmu gruntów i budynków jest fakt utrzymania jej przez okres co najmniej 3 lat po terminie zakończenia realizacji projektu. W przypadku dzierżawy/najmu instalacji lub maszyn kwalifikowany jest tylko leasing finansowy, z obowiązkową opcją zakupu przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy;

2) koszty zakupy wartości niematerialnych i prawnych, o ile:

 • będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji,
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem przez co najmniej 3 lata.

 

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – dla mikro- i małych przedsiębiorstw 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%;
 • w przypadku pomocy de minimis – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 50%;
 • w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – dla mikro- i małych przedsiębiorstw 80%, dla średnich przedsiębiorstw 70%.

 

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2017 r. do 15.03.2017 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramachDziałania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Lubelskiego

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi; wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej).

Dofinansowaniu polegają projekty przedsiębiorstw zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Wnioskodawca musi posiadać w dokumencie rejestrowym kod PKD związany z działalnością, której dotyczy projekt, tj. 72.11.Z i/lub 72.19.Z, najpóźniej w dniu wypłaty środków.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią plany dotyczące prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

 

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane (wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP), jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowane są wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%;
 • duże przedsiębiorstwa: 50%.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

30.12.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa z sektora MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową (przy uwzględnieniu warunków wskazanych w art. 14 Rozporządzenia 651/2014), tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Wsparcie w ramach Działania 3.7 przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020 (w oparciu o Indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

 

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

W ramach zakupu środków trwałych, kwalifikowane są następujące środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742);
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747);
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

 

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

Koszty uboczne zakupu używanego środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu.

W ramach zakupu używanych środków trwałych, kwalifikowane są następujące używane środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742);
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747);
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 60%.

Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

29.12.2016: Nabór wniosków w ramach działania Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Województwa Lubelskiego

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa typu spin-off lub spin-out. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorstwom typu spin-off/spin-out, które zostały utworzone wyłącznie przez pracowników/byłych pracowników naukowych uczelni lub innej jednostki naukowej, z której wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Preferencje uzyskają projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 30.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

29.12.2016: Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Etap 2, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Etap 2, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu w ramach II Etapu mogą podlegać wydatki w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:

I. W przypadku pomocy de minimis:

1) koszty usług doradczych w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;

2) koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym w szczególności:

 • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,
 • zakup niezbędnego oprogramowania,
 • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;

3) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
 • zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach lub misjach,
 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji.

II. W przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP:

1) koszty usług doradczych w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek.

III. W przypadku pomocy na udział MŚP w targach:

1) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Przedsiębiorcy na realizację projektu wynosi 500 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis i 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP lub pomocy na udział MŚP w targach.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2017 r. do 29.09.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej PARP.

15.12.2016: Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Woj. Zachodniopomorskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1) przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

2) duże przedsiębiorstwa (warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie występowania efektu dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy z MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO),

3) partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Elementami projektu dotyczącego prac B+R mogą być w szczególności:

a) prace demonstracyjne,

b) działania w zakresie walidacji produktów,

c) działania w zakresie uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa (z zastrzeżeniem, iż etap pierwszej produkcji ma służyć wyłącznie celom testowania),

d) zakup wyników prac B+R, pod warunkiem, że w ramach projektu planowane będzie prowadzenie dalszych prac badawczo – rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

e) działania w zakresie wzornictwa,

f) działania w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów.

W przypadku wnioskodawców z sektora MŚP możliwie jest dofinansowanie wydatków dotyczących uzyskania, walidacji, obrony prawa własności przemysłowej będącej wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu prac B+R (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) w trybie krajowym, regionalnym (europejskim) lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia jest udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Premiowane będą projekty, których wdrożenie polegało będzie na wprowadzeniu wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Wynikiem prac B+R powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie firmy. Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Przykładowe koszty bezpośrednie obejmują:

a) koszty wynagrodzenia personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie na zasadach,

b) koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym,

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są:

– koszty podwykonawstwa do 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych,

– koszty wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, knowhow, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

e) koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym przede wszystkim: koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,

f) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora MŚP), w szczególności opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 50 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 5 000 000,00 zł.

Wsparcie udzielane będzie w formie:

1) pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,

2) pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych – w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,

3) pomocy de minimis – w przypadku kosztów pośrednich.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP. Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Ocena spełnienia niniejszego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do wniosku umowy o partnerstwie w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego,

2) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

W przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych intensywność dofinansowania wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – 50%,

b) dla średnich przedsiębiorstw – 50%.

Wnioski można składać w terminie od 16.01.2017 r. do 16.03.2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków


T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

20 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".


750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.


1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.


524 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 524 polskich firm.


550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.


1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.


2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.