Informujemy, że pojawiła się nowa możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych – dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość dotacji wynosi 50 000 zł. Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 EUR.

Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia, są:

  • niezbędne usługi doradcze do pozyskania certyfikatu;
  • przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej;
  • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych;
  • przeprowadzenie audytu;
  • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
  • wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.


W przypadku zainteresowania pozyskaniem ww. dofinansowania na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku, życzy swoim Klientom: NYTKO SA.

Informujemy, że biuro NYTKO SA w dniu 24 grudnia br. będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 13.00. Natomiast w dniach 29-31 grudnia br. oraz 2 i 5 stycznia 2015 r. biuro będzie otwarte w naszych standardowych godzinach pracy, tj. od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Informujemy, że ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - nabór z 2013 r. - zostało zatwierdzonych do dofinansowania dodatkowych 91 projektów. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/21659.pdf Tym samym, 50 projektów (spośród 55), przygotowanych przez NYTKO SA w ramach ww. naboru, uzyskało dofinansowanie (nasza skuteczność wyniosła 91%).

Informujemy, że  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała kolejny suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia zostały dodatkowo zatwierdzone 184 projekty. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (pobierz plik).

Informujemy, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków zatwierdzony został suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia dodatkowo zatwierdzonych zostało 319 projektów. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/19470.pdf

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu GO GLOBAL – przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które ma pomagać innowacyjnym firmom z Polski, komercjalizującym wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w wejściu na rynki zagraniczne. Wszystkie firmy zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 00.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.