Informujemy, iż ogłoszono nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+, Poddziałania 1.4.1  Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.   

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Przykładowymi kosztami kwalifikowanymi są:

a) zakup usług doradczych z zakresu:

- opracowania nowych modeli biznesowych;

- opracowania strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych;

- opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

- pozyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (wraz z ceną nabycia przedmiotowych dokumentów);

b) koszty udziału w targach i misjach gospodarczych:

- koszty najmu powierzchni targowych;

- koszt budowy stoiska targowego;

- koszty zakwaterowania;

- koszty transportu;

- koszty usług cateringowych;

- koszty tłumaczeń;

c) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:

- koszty zakupu środków trwałych;

- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

- koszty modernizacji posiadanych środków trwałych;

- koszty prac budowlanych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalna wartość otrzymanej dotacji to 700 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 3,5 mln zł). Wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski aplikacyjne należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014+ (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 22.09.2015 r. do 6.10.2015 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej należy złożyć Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.