Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej. Konkurs dotyczy I etapu działania, w ramach którego zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audyt obejmować będzie m.in.:

- analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych;

- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem;

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Koszty kwalifikowane obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł, a maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Wnioski aplikacyjne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie PARP, w terminie od 20.10.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.