Informujemy, iż Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu mogą podlegać następujące typy projektów:

1. opracowanie nowych modeli biznesowych MŚP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

2. współpraca gospodarcza przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

3. promocja przedsiębiorstw, poprzez m.in. udział w  krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii, wystawach.

Przykładowymi wydatkami kwalifikowanymi są:

a) w przypadku projektów typu 1:

- koszty opracowania nowej strategii działań firmy a także aktualizacji/modyfikacji istniejącej;

- koszty opracowania nowego modelu biznesowego MSP a także aktualizacji/modyfikacji istniejącego;

- zakup baz danych nierozerwalnie związanych z przedmiotem projektu;

- koszt przygotowania specjalistycznego badania, analizy, ankiety bezpośrednio związanej z przedmiotem projektu;

b) w przypadku projektów typu 2:

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;

- zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;

- przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wprowadzaniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

- transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;

- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;

- zakup baz danych oraz badań marketingowych;

- koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;

- koszty przygotowania oferty handlowej;

c) w przypadku projektów typu 3:

- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu, w tym m.in. przygotowanie projektu materiałów promujących produkt/usługę oraz ich produkcja;

- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu;

- transport eksponatów i elementów zabudowy (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;

- koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji;

- koszty wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej;

- zakup biletów wstępu na wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym m.in. targi/wystawy/pokazy technologii.

Działanie objęte jest pomocą de minimis. Maksymalna intensywność wsparcia to 70% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość przyznanej dotacji to 350 000 zł.

Wnioski można składać w terminie od 23.09.2015 r. do 30.09.2015 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2016 r. 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.