Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP", Działania 3.2 „Innowacje w MŚP" RPO WSL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Za kwalifikowane mogą zostać uznane (w zależności od rodzaju pomocy: RPI lub de minimis) następujące koszty:

- koszty nabycia nowych środków trwałych,

- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,

- koszty szkoleń,

- koszty usług doradczych,

- koszty promocji.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania), natomiast maksymalna to 2 000 000,00 PLN. Całkowita maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Działanie może być objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną lub pomocą de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o RPI wynosi:

- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;

- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o pomoc de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 16.11.2015 r. do 18.01.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.