Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku realizacji projektu partnerskiego, Partner wiodący (Lider) oraz wszyscy pozostali partnerzy muszą należeć do kategorii MŚP. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

- wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

- wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

- do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 9 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 200 000 zł.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Wnioski można składać w terminie od 22.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.