Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje, RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Podkarpackiego (link).

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Podlaskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Podlaskiego (link).

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, RPO Warmia i Mazury. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury (link).

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Zachodniopomorskiego (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „WoodINN" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany branży elektromobilności). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany MŚP). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany dużym przedsiębiorstwom). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług IOB, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (link).

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat A – tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „Innowacyjny Recykling" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „InnoNeuroPharm" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOCHEM" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

Szanowni Państwo!

Rozpoczęty właśnie 2017 rok jest wyjątkowym dla NYTKO SA – w bieżącym roku obchodzimy 20-lecie działalności. Jest to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim dotychczasowym Klientom za obdarzenie nas zaufaniem i dotychczasową współpracę: DZIĘKUJEMY!

Z okazji 20 lat działalności, dla wszystkich Klientów, przygotowaliśmy ofertę specjalną, z której szczegółami można zapoznać się w zakładce Promocje. Zapraszamy do współpracy.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.2 Schemat B typy a, b – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ a – projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • Typ b – projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) strategię biznesową przedsiębiorstwa lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej / lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższej strategii, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 B b. Strategia nie może być starsza niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem / napisania strategii przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.2 Schemat B typ projektu c – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ c – projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu / internacjonalizacji / strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie. Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem / napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach – do 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 Schemat B typ c – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu.

Konkurs ma charakter horyzontalny i skierowany jest do beneficjentów z całego województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ c – projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.


Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu / internacjonalizacji / strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie. Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem / napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach – do 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat B typy a, b – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Konkurs ma charakter horyzontalny i skierowany jest do beneficjentów z całego województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ a – projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • Typ b – projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) strategię biznesową przedsiębiorstwa lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej / lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższej strategii, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 B b. Strategia nie może być starsza niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem / napisania strategii przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO Województwa Pomorskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w przedsiębiorstwach służące realizacji następujących celów:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa pomorskiego;

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych;

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;

i polegające na:

 • budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń);
 • unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

 

W ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia inwestycji służących realizacji określonych powyżej celów a), b) i c).

W przypadku określonego powyżej celu b), technologie informacyjno – komunikacyjne mogą obejmować w szczególności:

 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
 • oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
 • sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, w tym koszty dzierżawy/najmu gruntów i budynków. Warunkiem kwalifikowalności dzierżawy/najmu gruntów i budynków jest fakt utrzymania jej przez okres co najmniej 3 lat po terminie zakończenia realizacji projektu. W przypadku dzierżawy/najmu instalacji lub maszyn kwalifikowany jest tylko leasing finansowy, z obowiązkową opcją zakupu przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy;

2) koszty zakupy wartości niematerialnych i prawnych, o ile:

 • będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji,
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem przez co najmniej 3 lata.

 

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – dla mikro- i małych przedsiębiorstw 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%;
 • w przypadku pomocy de minimis – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 50%;
 • w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – dla mikro- i małych przedsiębiorstw 80%, dla średnich przedsiębiorstw 70%.

 

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2017 r. do 15.03.2017 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi; wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej).

Dofinansowaniu polegają projekty przedsiębiorstw zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Wnioskodawca musi posiadać w dokumencie rejestrowym kod PKD związany z działalnością, której dotyczy projekt, tj. 72.11.Z i/lub 72.19.Z, najpóźniej w dniu wypłaty środków.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią plany dotyczące prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

 

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane (wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP), jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowane są wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%;
 • duże przedsiębiorstwa: 50%.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa z sektora MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową (przy uwzględnieniu warunków wskazanych w art. 14 Rozporządzenia 651/2014), tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Wsparcie w ramach Działania 3.7 przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020 (w oparciu o Indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

 

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

W ramach zakupu środków trwałych, kwalifikowane są następujące środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742);
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747);
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

 

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

Koszty uboczne zakupu używanego środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu.

W ramach zakupu używanych środków trwałych, kwalifikowane są następujące używane środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742);
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747);
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 60%.

Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa typu spin-off lub spin-out. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorstwom typu spin-off/spin-out, które zostały utworzone wyłącznie przez pracowników/byłych pracowników naukowych uczelni lub innej jednostki naukowej, z której wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Preferencje uzyskają projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 30.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Etap 2, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu w ramach II Etapu mogą podlegać wydatki w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:

I. W przypadku pomocy de minimis:

1) koszty usług doradczych w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;

2) koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym w szczególności:

 • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,
 • zakup niezbędnego oprogramowania,
 • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;

3) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
 • zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach lub misjach,
 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji.

II. W przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP:

1) koszty usług doradczych w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek.

III. W przypadku pomocy na udział MŚP w targach:

1) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Przedsiębiorcy na realizację projektu wynosi 500 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis i 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP lub pomocy na udział MŚP w targach.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2017 r. do 29.09.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej PARP.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1) przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

2) duże przedsiębiorstwa (warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie występowania efektu dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy z MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO),

3) partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Elementami projektu dotyczącego prac B+R mogą być w szczególności:

a) prace demonstracyjne,

b) działania w zakresie walidacji produktów,

c) działania w zakresie uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa (z zastrzeżeniem, iż etap pierwszej produkcji ma służyć wyłącznie celom testowania),

d) zakup wyników prac B+R, pod warunkiem, że w ramach projektu planowane będzie prowadzenie dalszych prac badawczo – rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

e) działania w zakresie wzornictwa,

f) działania w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów.

W przypadku wnioskodawców z sektora MŚP możliwie jest dofinansowanie wydatków dotyczących uzyskania, walidacji, obrony prawa własności przemysłowej będącej wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu prac B+R (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) w trybie krajowym, regionalnym (europejskim) lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia jest udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Premiowane będą projekty, których wdrożenie polegało będzie na wprowadzeniu wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Wynikiem prac B+R powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie firmy. Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Przykładowe koszty bezpośrednie obejmują:

a) koszty wynagrodzenia personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie na zasadach,

b) koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym,

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są:

– koszty podwykonawstwa do 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych,

– koszty wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, knowhow, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

e) koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym przede wszystkim: koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,

f) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora MŚP), w szczególności opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 50 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 5 000 000,00 zł.

Wsparcie udzielane będzie w formie:

1) pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,

2) pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych – w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,

3) pomocy de minimis – w przypadku kosztów pośrednich.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP. Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Ocena spełnienia niniejszego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do wniosku umowy o partnerstwie w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego,

2) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

W przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych intensywność dofinansowania wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – 50%,

b) dla średnich przedsiębiorstw – 50%.

Wnioski można składać w terminie od 16.01.2017 r. do 16.03.2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie otrzymają projekty zakładające realizację działań objętych Programem promocji o charakterze ogólnym dot. udziału w targach Hannover Messe 2017 r. oraz Programem promocji o charakterze ogólnym dot. udziału w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r., w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Promowane będą projekty przedsiębiorców którzy prowadzili działalność eksportową co najmniej przez okres 2 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi:

1) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę Programu promocji dot. udziału w targach Hannover Messe 2017 r. – 150 tys. zł;

2) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę Programu promocji dot. udziału w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r. – 300 tys. zł.

W przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia warunki obu programów promocji, o których mowa powyżej, wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednocześnie obu ww. programów. Wówczas maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 450 tys. zł, przy zachowaniu maksymalnych kwot kosztów kwalifikowalnych na poszczególne programy promocji, o których mowa powyżej.

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego obejmuje koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

Katalog kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis obejmuje w szczególności:

1) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

2) koszty szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

3) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

4) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji;

5) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

6) koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;

7) koszty reklamy w mediach targowych;

8) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

9) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

10) koszty informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Wnioski można składać w terminie od 12.01.2017 r. do 13.02.2017 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Gmina Wrocław ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (Schemat B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw) – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży), w tym przedsiębiorcy typu spin off;

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematów 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu [branża chemiczna i farmaceutyczna; mobilność przestrzenna; żywność wysokiej jakości; surowce naturalne i wtórne; produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów; technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)].

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej. Dofinansowanie obejmie tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

1) laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;

2) centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu). Plan prac B+R obejmuje minimum:

• Główne innowacyjne obszary badawcze;

• Orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu;

• Główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji planu pracy B+R– efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe;

• Wzrost liczby etatów badawczych;

• Zgodność z Kluczowymi technologiami wspomagającymi (KET);

• Skala oddziaływania projektu;

• Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R;

• Zidentyfikowanie i precyzyjne opisanie ewentualnych ryzyk związanych z pracami B+R oraz sposoby ich niwelowania/przeciwdziałania;

• Wykazanie, czy rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach planu powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Plan prac B+R powinien objąć okres realizacji i okres trwałości projektu.

Preferencję uzyskają projekty:

• których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

• realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

• realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

• projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

• regionalnej pomocy inwestycyjnej;

• pomocy de minimis (uzupełniająco – dot. wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu oraz wydatków osobowych związanych z zarządzaniem projektem).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 mln PLN.

Intensywność wsparcia dla wynosi:

• dla mikro- i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

• dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

• dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz gmina Wrocław ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (Schemat A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży), w tym przedsiębiorcy typu spin off;

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematów 1.2 A wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu [branża chemiczna i farmaceutyczna; mobilność przestrzenna; żywność wysokiej jakości; surowce naturalne i wtórne; produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów; technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)].

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) Wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia finansowany może być cały proces powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

• prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

• innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

• opracowaniu linii pilotażowych,

• opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

• ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

2) Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia. Beneficjent na etapie wypełniania wniosku powinien wskazać obszar badań (prace rozwojowe [w tym eksperymentalne], badania przemysłowe), których zakupione wyniki prac B+R oraz prawa własności intelektualnej będą dotyczyły. Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

• których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

• realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

• realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

• projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

• pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności.

• pomocy de minimis (uzupełniająco – dot. wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu oraz wydatków osobowych związanych z zarządzaniem projektem).

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności obejmuje:

1) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

3) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

5) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4,3 mln PLN.

Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

• Projekt zakłada efektywną współpracę:

– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych

lub

– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań (odpowiedni podział uwzględnić w umowie o utworzeniu konsorcjum);

• wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wnioski można składać w terminie od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Województwa Świętokrzyskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. Przewiduje się następujące rodzaje projektów:

• dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

• dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnego co najmniej w skali krajowej. Wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Projekty dotyczące działalności w sektorach innych niż sektor przetwórstwa przemysłowego nie kwalifikują się do dofinansowania. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi funkcjonować na rynku nie krócej niż 1 pełny rok obrotowy. Jednocześnie, wnioskodawca musi spełniać warunek osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 1 mln PLN netto przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

• inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata od daty ich produkcji;

• wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 tys. zł dla projektu;

• roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych. W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych i/lub zakup nieruchomości (z zastrzeżeniem, iż zakup nieruchomości nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);

• leasing finansowy.

Premiowane będą projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia wynosi:

• w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw – do 55%;

• w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 45%;

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 10 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce, RPO Województwa Małopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy.

Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

1) wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;

2) wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych;

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, lub od przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub od konsorcjum naukowo-przemysłowego lub od niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub od notyfikowanego laboratorium (ujętego w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

3) wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;

4) wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Wnioskodawca musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 01.01.2018 r.

Preferencje uzyskają projekty:

1) które wpływają na rozwój branż kluczowych, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (Regionalne Inteligentne Specjalizacje);

2) przedsiębiorców działających w ramach sformalizowanych klastrów.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi:

• dla mikro- i małych przedsiębiorstw – 55%;

• dla średnich przedsiębiorstw – 45%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 25 mln PLN.

Udzielane wsparcie będzie stanowiło regionalną pomoc inwestycyjną i/lub pomoc de minimis.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej obejmuje:

• wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;

• nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji;

• wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:

- należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

- muszą podlegać amortyzacji,

- muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata,

• wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) – do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Wnioski można składać od 31.12.2016 r. do 21.02.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo, RPO Województwa Małopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy:

1) będący MŚP działającymi na rynku dłużej niż 24 miesiące;

2) prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub oświadczający, że ww. warunek zostanie spełniony najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadzić powinna do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP tj. nabywana usługa/usługi doradcze przyczynią się do poprawy konkurencyjności oraz produktywności np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych z wyłączeniem usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, objętych Poddziałaniem 3.3.2 RPO WM oraz doradztwa objętego Poddziałaniem 1.2.3 RPO WM tj. bony na innowacje a także Poddziałaniem 8.6.1 RPO WM tj. dotyczące systemu zarządzania wiekiem.

Wyłączone ze wsparcia są projekty z branży handlu detalicznego i hurtowego. Wyłączeniu temu nie podlega rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny).

Wykonawcą usługi doradczej może być wyłącznie podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, świadczący usługi wysokiej jakości, co oznacza, że jest to:

1) podmiot posiadający akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne

lub

2) podmiot ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Udzielane wsparcie będzie stanowiło pomoc na usługi doradcze i/lub pomoc de minimis.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

• w przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze – 50 %;

• w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis – 90 %.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy dla MŚP na usługi doradcze oraz w ramach pomocy de minimis obejmuje wydatki polegające na zakupie zewnętrznych usług doradczych (analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych, technicznych, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama) z zakresu:

1) monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;

2) organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;

3) uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2020 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności;

4) optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców;

5) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

6) wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemy wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP);

7) instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje dodatkowo wydatki poniesione w związku z uzyskiwaniem:

1) certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2020 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

2) certyfikatów z zakresu zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

3) ochrony własności intelektualnej (uzyskiwanie i obrona patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych),

w tym:

– wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań dotyczących uzyskiwania lub obrony ww. certyfikatów lub praw własności intelektualnej,

– opłaty urzędowe towarzyszące uzyskiwaniu lub obronie ww. certyfikatów lub praw własności intelektualnej,

– wydatki związane z uzyskaniem wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego,

– koszty związane z prowadzeniem postępowania we właściwej instytucji, np. przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami krajowymi posiada uprawnienia do występowania przed właściwym organem.

Wnioski można składać od 31.12.2016 r. do 28.02.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, RPO Województwa Małopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy posiadający status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

1) wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;

2) wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych;

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, lub od przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub od konsorcjum naukowo-przemysłowego lub od niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub od notyfikowanego laboratorium (ujętego w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

3) wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;

4) wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Wnioskodawca musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 01.01.2018 r.

Preferencje uzyskają projekty:

1) które wpływają na rozwój branż kluczowych, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (Regionalne Inteligentne Specjalizacje);

2) przedsiębiorców działających w ramach sformalizowanych klastrów.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi:

• dla mikro- i małych przedsiębiorstw – 55%;

• dla średnich przedsiębiorstw – 45%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Udzielane wsparcie będzie stanowiło regionalną pomoc inwestycyjną i/lub pomoc de minimis.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej obejmuje:

• wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;

• nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji;

• wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:

- należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

- muszą podlegać amortyzacji,

- muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata,

• wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) – do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Wnioski można składać od 31.12.2016 r. do 21.02.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, RPO Województwa Podkarpackiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług.

- nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę;

- ulepszenie istniejących produktów polega na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów. Zalicza się tu udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania lub innych cech funkcjonalnych. Ulepszeniem nie jest udoskonalenie polegające jedynie na rutynowych zmianach/ aktualizacji/ modernizacji czy też zmianach wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów wyrobu czy usługi z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego. Wprowadzona zmiana powinna być zauważalna przez odbiorcę końcowego.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.

Premiowane będą projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego.

Kwalifikowane są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na:

1) nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:

• gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

• wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

• podlegać amortyzacji;

• nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;

• stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości;

3) spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;

4) koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 tys. PLN,

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln PLN.

Wsparcie udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, RPO Województwa Podkarpackiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium RP, posiadające siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność – główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.

W przypadku przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa wsparcie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków tj.:

- warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą;

- zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu. Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające lub obejmujące swoim zakresem wdrożenie wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej przedsiębiorcy, ani bieżąca działalność wnioskodawcy.

Badaniom przemysłowym odpowiadają poziomy gotowości technologicznej od II do VI, natomiast eksperymentalnym pracom rozwojowym odpowiadają poziomy od VII do IX.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych powstałych w ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Przez wdrożenie rozumie się:

- wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub ulepszonych usług na bazie uzyskanych wyników projektu

lub

- wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej partnera/partnerów wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub ulepszonych usług na bazie uzyskanych wyników projektu

lub

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę na terenie województwa podkarpackiego

lub

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac badawczych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa podkarpackiego, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Obowiązek wdrożenia wyników prac B+R na terenie województwa podkarpackiego, nie wyklucza równoczesnego wdrożenia tych wyników poza województwem podkarpackim.

Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje:

1) wydatki związane z zaangażowaniem personelu prowadzącego badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe (pracowników badawczych, pracowników technicznych) związane z realizowanym projektem, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

- wynagrodzenia dla osób fizycznych, na podstawie umów cywilnoprawnych.

2) koszty związane z amortyzacją aparatury badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości);

3) odpłatne korzystanie z aparatury badawczej i sprzętu (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu do wysokości wartości początkowej, wynajem, dzierżawa) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania;

4) koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów, licencji;

5) odpłatne korzystanie z budynków/gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości (powierzchnia użytkowa związana z realizacją projektu bez części wspólnych);

6) amortyzację budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w przypadku gdy budynek jest wykorzystywany także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynku;

7) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji związane z:

- nabyciem wyników badań przemysłowych/ prac rozwojowych,

- podwykonawstwem,

- nabyciem usług doradczych/analiz/ekspertyz itp.,

które powinny być nabyte/zlecone wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej jednostek naukowych i otrzymała co najmniej ocenę B.

8) nabycie sprzętu laboratoryjnego (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),

9) nabycie materiałów w tym: surowców, półproduktów, odczynników itp./ materiałów eksploatacyjnych/elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, które są niezbędne do realizacji projektu,

10) koszty związane z zakupem usług komunalnych, grzewczych, dostawy i przesyłu energii elektrycznej, wody, gazu związane z realizacją projektu.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP. Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. 1)Realizacja projektu zakłada efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych realizowanego we współpracy projektu,
 2. 2)Wyniki projektu realizowanego w zakresie badań są szeroko rozpowszechnianie w co najmniej jeden z poniższych sposobów:
 • na konferencjach naukowych lub technicznych – co najmniej 2,
 • za pośrednictwem publikacji naukowych lub technicznych – co najmniej 2,
 • za pośrednictwem ogólnodostępnych bazach danych,
 • za pośrednictwem bezpłatnego lub otwartego oprogramowania.

 

Rozpowszechnianie wyników badań powinno nastąpić w okresie 3 lat od dnia zakończenia projektu ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 75 mln PLN.


Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe oraz pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

 

W przypadku projektów informatycznych należy mieć na uwadze, że czynności rutynowe związane
z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R.

 

W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.

 

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 28.02.2017 r.


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Województwa Śląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie (opinia o innowacyjności musi być dostarczona najpóźniej na etapie uzupełnienia/poprawy wniosku).

Dofinansowaniu nie będą podlegać projekty, w których dominującym typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. Motywowane jest to faktem, iż powyższy rodzaj inwestycji początkowej nie wiąże się bezpośrednio z implementacją innowacji technologicznych (produktowych i procesowych).

Premiowane będą projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej obejmuje:

1) koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

- muszą podlegać amortyzacji,

- zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,

- muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji

i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:

- należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,

- muszą podlegać amortyzacji,

- zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

- muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

3) koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowane są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego);

Warunki kwalifikowalności dla leasingu finansowego:

- spełnienie ww. warunków dotyczących nabycia nowego środka trwałego lub nowej wartości niematerialnej i prawnej, w zależności czego leasing dotyczy,

- wydatek poniesiony w okresie realizacji projektu,

- maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów,

- maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w dowodzie zakupu wystawionym leasingodawcy przez dostawcę,

- kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego poniesione do dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie,

- beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra po wygaśnięciu umowy leasingowej.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje:

1) koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu.

Koszty kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 tys. PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 2 mln PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

• 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

• 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis:

• 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 29.12.2016 r. do 28.02.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług'' (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw), RPO Województwa Mazowieckiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- MŚP;

- jednostki naukowe;

- spółki celowe;

- powiązania kooperacyjne;

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- organizacje pozarządowe;

- samorząd gospodarczy.

Projekt musi być skierowany do grupy przedsiębiorstw spełniającej łącznie następujące warunki:

- grupę przedsiębiorstw obligatoryjnie tworzy minimum 3 MŚP, grupa może zostać poszerzona o inne podmioty wskazane wyżej;

- przedsiębiorcy należący do grupy działają w tych samych lub pokrewnych sektorach;

- pomiędzy MŚP nie może zachodzić powiązanie w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;

- grupa przedsiębiorstw musi mieć formę porozumienia lub umowy o partnerstwie (zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Dziennik Urzędowy z 2016 r., pozycja 217).

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego. Projekt musi być oparty na dwupoziomowej Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, identyfikującej adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację grup przedsiębiorstw.

Projekt musi zakładać podpisanie, co najmniej 1 zagranicznego kontraktu handlowego.

Promowane będą projekty:

- realizowane przez wnioskodawców ponoszących nakłady na działalność B+R;

- realizowane przez wnioskodawców, którzy założyli zwiększenie wkładu własnego o minimum 10,01%;

- wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego.

Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

• zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;

• wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania strategii samodzielnie przez wnioskodawcę.

2. Realizacja dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, w szczególności:

• kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, w szczególności:

- koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu;

- koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji;

- koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);

- koszty zaprojektowania, przygotowania / produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy;

- wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;

- koszty wstępu na teren wystaw i targów;

- koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);

- koszty wynajęcia nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;

- koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);

- koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 2 osoby z każdego przedsiębiorstwa współdziałającego w ramach grupy, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia. Koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym);

- koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu;

- opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach;

• koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:

- koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;

- koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

• uzupełniające elementy, maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.:

- koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją;

- wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;

- koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;

• wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

W przypadku gdy, utworzona grupa MŚP została rozszerzona o inne podmioty, wydatki skierowane bezpośrednio do MŚP muszą wynosić minimum 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą na usługi doradcze i udział w targach.

Maksymalny poziom dofinansowania – 50%.

Maksymalna wartość dofinansowania – 350 tys. PLN dla każdego z MŚP współdziałających w ramach grupy.

Wnioski można składać od 30.12.2016 r. do 03.03.2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP.

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

- usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;

- usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usług doradczych, informacyjnych, organizacji udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Dystrybucja środków w ramach Poddziałania opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu / zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku – 140 tys. PLN,

- usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych – 20 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 30.01.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu podlega wdrożenie nowego modelu biznesowego. Działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która:

• wskazuje działania wdrożeniowe konieczne do wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu,

• jest dokumentem aktualnym i zawiera datę sporządzenia (strategia nie może być sporządzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wydatki kwalifikowalne w ramach wdrożenia nowego modelu biznesowego obejmują w szczególności:

• stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,

• opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,

• wynajęcie powierzchni wystawienniczej,

• projekt i zabudowę stoiska,

• wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, reklamę w mediach targowych,

• wstęp na targi lub wystawy,

• obsługę organizacyjną udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,

• organizację i obsługę techniczną stoiska,

• podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),

• transport, ubezpieczenie oraz odprawę celną eksponatów, innych materiałów lub produktów,

• usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,

• przygotowanie projektu i produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),

• zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

• zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

W ramach niniejszego konkursu warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

• przedstawienie przez wnioskodawcę strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji,

• wprowadzenie w przedsiębiorstwie w efekcie realizacji projektu zmian organizacyjno-procesowych związanych z wdrażaniem nowego modelu biznesowego,

• podpisanie przez wnioskodawcę co najmniej 3 zagranicznych kontraktów handlowych w wyniku realizacji projektu,

• realizacja co najmniej 2 działań wskazanych w strategii, w odniesieniu do każdego z wskazanych w projekcie rynków docelowych. Przedmiotem projektu nie może być jedynie udział w imprezach targowo-wystawienniczych lub misjach gospodarczych.

Preferencje uzyskają projekty:

• wpisujące w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych" przyjętym Uchwałą nr 1195/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. zmieniającą Uchwałę nr 1281/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2015 r.,

• realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wpisujące się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Projekty mogą być realizowane w ramach: pomocy na usługi doradcze oraz pomocy na udział w targach lub pomocy de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 250 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: do 85% wydatków kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach: do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 27.12.2016 r. do 28.02.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Wsparcie skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium UE. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu,

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych", tj.: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; informatyka i telekomunikacja.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R".

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu (prac B+R), w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu w przypadku MŚP lub 5 lat od zakończenia realizacji projektu w przypadku dużego przedsiębiorstwa, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę

lub

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Preferencje uzyskają projekty realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz projekty, które wpisują się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Projekty są objęte pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 5 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę:

– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wnioski można składać w terminie od 27.12.2016 r. do 13.01.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Informujemy, że Gmina Wałbrzych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW" Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Przedmiotem konkursu są projekty których efektem będzie:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,

- zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Udzielana pomoc jest pomocą de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. PLN;

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 02.12.2016 r. do 30.03.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO województwa dolnośląskiego.

Informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WO 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, w szczególności MSP. Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą projekty realizowane we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;

2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:

− badań naukowych i przemysłowych,

− prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),

− linii pilotażowych,

− działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,

− zaawansowanych zdolności produkcyjnych,

− pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe / fazę demonstracji i walidacji).

Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i prowadzenia prac B+R będzie posiadanie przez przedsiębiorstwa planów dotyczących prac B+R. Premiowane będą projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 10 mln PLN.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 500 tys. PLN.

Intensywność wsparcia:

a) w ramach RPI:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

− Duże przedsiębiorstwa: 35 %.

b) w ramach pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności (po uwzględnieniu premii z tytułu efektywnej współpracy lub szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu):

BADANIA PRZEMYSŁOWE:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 75 %;

− Duże przedsiębiorstwa: 65 %.

PRACE ROZWOJOWE:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 60 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 50 %;

− Duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Wnioski można składać w terminie od 01.12.2016 r. do 08.12.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Opolskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RPO WZ 2014-2020.

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj. mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom, średnim przedsiębiorstwom.

W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 

Nabór dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

 

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie naboru lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy) w skali co najmniej ponadregionalnej. Potencjał przedsiębiorstwa i działania przez nie zaplanowane w ramach realizacji projektu powinny gwarantować, że na rynku co najmniej ponadregionalnym faktycznie znajdą się podmioty zainteresowane ofertą przedsiębiorstwa (odbiorcy). Dofinansowanie udzielane będzie zarówno projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji, jak i projektom o charakterze niestacjonarnym, w ramach których nabywane są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji inwestycji, przy czym w przypadku projektów stacjonarnych lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego, natomiast w przypadku projektów niestacjonarnych wymagane jest, by wnioskodawca posiadał siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 mln zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 400 tys. zł.

Wnioski można składać w terminie od 01.12.2016 r. do 31.01.2017 r.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów – wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;

– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową która oznacza:

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Za kwalifikowane uznaje się:

a) Materiały i roboty budowlane, w szczególności:

– prace budowlano – montażowe,

– prace adaptacyjne, prace wykończeniowe.

b) Zakup lub modernizację środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – minimum 60% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności:

– maszyn, sprzętu i urządzeń;

– materiałów niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń;

– montażu i pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu;

– dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

c) Wartości niematerialne i prawne, w szczególności:

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki – będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc; będą podlegać amortyzacji; zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia realizacji projektu.

d) Koszty ogólne: wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 tys. PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 tys. PLN. W ramach limitów określonych w wytycznych programowych na działania informacyjno – promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno – promocyjnych, tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 4 mln PLN.

Minimalny poziom dofinansowania wynosi 2 mln PLN.

Wnioski można składać od 28.11.2016 r. do 31.01.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „PBSE" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej oraz wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, stanowiącą załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom2 praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcy spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 5 lat.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej).

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, natomiast maksymalna 50 mln PLN.

Działanie jest objęte pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności.

Intensywność dofinansowania:

 Status przedsiębiorcy

 Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

 Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

 Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

 Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikro

 70%

 80%

 45%

 60%

Małe

 70%

 80%

 45%

 60%

Średnie

 60%

 75%

 35%

 50%

Duże

 50%

 65%

 25%

 40%

 

W przypadku gdy wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy" w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych). W przypadku gdy wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy" w związku z realizacją projektu przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (a w projektach realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

− zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, lub

− zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, lub

− zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Wnioski można składać w terminie od 2 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. Ogłoszenie wyników oceny nastąpi w przeciągu 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw: typ projektów - Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki. W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorstwu należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności:

a) Koszty personelu: Kwalifikowalne są m.in. wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie,

b) Koszty podwykonawstwa: Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione wyżej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych;

c) Koszty aparatury i sprzętu:

- koszty amortyzacji aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub

- koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wraz z wynajmem powierzchni laboratoryjnej;

d) Koszty wartości niematerialnych i prawnych: kwalifikowalne są koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp;

e) Koszty ogólne, inne koszty operacyjne, m.in.:

- materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;

- sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);

- koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;

- elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;

- koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich);

- koszt audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu;

f) Koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, m.in.:

- koszty związane z użytkowaniem budynków, w tym koszty wynajmu, utrzymania lub amortyzacji budynków, mediów, sprzątania oraz ochrony pomieszczeń, ubezpieczeń majątkowych, utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;

- koszty związane z użytkowaniem gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w tym m.in. dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek);

- koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp., usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego, usług księgowych, prawnych itp., materiałów biurowych;

- koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia np. koszty koordynatora lub kierownika projektu, personelu obsługowego, obsługi księgowej oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem;

- koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszty pośrednie oraz koszty opracowania biznes planu nie mogą przekroczyć 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych po odjęciu kosztów podwykonawstwa.

Projekty będą realizowane:

a) w ramach pomocy publicznej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;

b) w ramach pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach rozporządzenia de minimis może być udzielane wyłącznie uzupełniająco do rozporządzenia na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Promowane będą projekty zakładające zwiększenie wkładu własnego.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 3 mln PLN.

Wnioski można składać od 31.10.2016 r. do 04.01.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw: typ projektów - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki. W przypadku wsparcia udzielonego dużemu przedsiębiorstwu należy wykazać, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Wsparcie obejmować będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo - rozwojowych (agenda badawcza). Agenda badawcza musi obejmować wykorzystanie infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu. Prace badawczo-rozwojowe zaplanowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Agenda badawcza powinna obejmować okres realizacji i okres trwałości projektu. Plan prac badawczo-rozwojowych musi być spójny z opisem projektu.

Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności:

a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:

- nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych;

- nabycie albo wytworzenie lub modernizacja środków trwałych innych niż określone wyżej wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – minimalnie 50% kosztów kwalifikowalnych;

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Kwalifikowalne są, koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. Ponadto będą one stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od dnia za kończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

- materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych;

b) koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i opracowania agendy badawczej. Koszty przygotowania agendy badawczej obejmują:

- zakup usług związanych z opracowaniem agendy badawczej;

- wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie agendy badawczej, jedynie w przypadku jej opracowania samodzielnie przez wnioskodawcę;

c) koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej;

d) koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości);

e) koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa nie mającego charakteru ciągłego i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć 20 000 000 PLN.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

  

Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Promowane będą projekty, w których wnioskodawcy założyli zwiększenie wkładu własnego.

Wnioski można składać od 31.10.2016 r. do 04.01.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw: typ projektów - Bon na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowane jako przedsiębiorstwa oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów. Usługa nie może być zlecona macierzystej jednostce naukowej.

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. Zakres projektu powinien obejmować zakup usług prowadzących do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Zakres usług badawczych powinien obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Projekt musi wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Za kwalifikowane uznaje się:

a) wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,

b) analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,

c) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań,

d) opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,

e) opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania,

f) zakup usług polegających na opracowaniu innowacji nietechnologicznych,

organizacyjnych i/lub marketingowych, maksymalnie do 15 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Preferowane będą projekty, w których wnioskodawca zwiększy wkład własny o co najmniej 3%.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 PLN.

Wnioski można składać od 31.10.2016 r. w trybie otwartym. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – w ciągu trzech miesięcy od zamknięcia danej rundy.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny" Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

1. MŚP,

2. zgrupowania i partnerstwa MŚP,

z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Przedmiotem konkursu są projekty których efektem będzie:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,

- zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Wsparcie udzielane będzie w ramach RPI i pomocy de minimis:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.000.000 PLN;

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów jest następująca:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny" Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub odział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

- mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Przedmiotem konkursu są projekty których efektem będzie:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,

- zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Udzielana pomoc jest pomocą de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. PLN;

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju.

O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w schemacie A).

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

• rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,

• nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 50%

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2016 r. do 5.07.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie:

1) przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;

2) konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;

3) konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem:

a) jednostek naukowych,

b) jednostek naukowo-badawczych,

c) spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe,

d) organizacji pozarządowych,

e) instytucji otoczenia biznesu.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte następujące typy projektów:

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

3) Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Elementem projektu typu 1-3 może być również wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne do rozwoju działalności B+R (dotyczące praw własności intelektualnej, konsulting technologiczny itd.).

W ramach realizacji projektu przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. W przypadku zlecenia przez przedsiębiorstwo realizacji części prac badawczych podwykonawcy, warunek uznaje się za spełniony.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które wpisują się w obszar rdzenia specjalizacji lub specjalizacji wschodzących wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3).

Minimalną oraz maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych wskazano poniżej:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Typ projektu 1 100 000,00 zł 10 000 000,00 zł

Typ projektu 2 20 000,00 zł 5 000 000,00 zł

Typ projektu 3 100 000,00 zł 10 000 000,00 zł

Projekt kompleksowy 200 000,00 zł 15 000 000,00 zł

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2016 r. do 30.11.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „IUSER" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców), w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej oraz wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, stanowiącą załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcy spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej).

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, natomiast maksymalna 30 mln PLN.

Działanie jest objęte pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności.

Intensywność dofinansowania:

 Status przedsiębiorcy

 Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

 Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

 Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

 Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikro

 70%

 80%

 45%

 60%

Małe

 70%

 80%

 45%

 60%

Średnie

 60%

 75%

 35%

 50%

Duże

 50%

 65%

 25%

 40%

 

W przypadku gdy wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy" w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych). W przypadku gdy wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant wnioskują o premię z tytułu „skutecznej współpracy" w związku z realizacją projektu przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji aplikacyjnej musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych). Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (a w projektach realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw - Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

− zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, lub

− zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, lub

− zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Wnioski można składać w terminie od 21 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. Ogłoszenie wyników oceny nastąpi w przeciągu 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Preferowane będą projekty:

- realizowane na obszarze specjalizacji regionalnych, wskazanych w RSIWO 2020,

- których przedmiotem jest wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych w ramach OP I,

- w których wnioskodawca zapewni wkład własny na poziomie wyższym od minimalnego o więcej niż 5 punktów procentowych,

- zakładające utworzenie nowych etatów,

- w których wnioskodawca wykaże udokumentowany udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej,

- w których wnioskodawca wykaże innowacyjność produktów będących rezultatem projektu co najmniej w skali kraju (opinia o innowacyjności niezależnego naukowca/badacza z danej dziedziny nauki),

- realizowane na obszarach poniżej 5 tys. mieszkańców lub o niższym poziomie wskaźnika przedsiębiorczości,

- realizowane przez przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju lub przedsiębiorstwa nowozałożone,

- realizowane przez przedsiębiorstwa ekologiczne lub wniosek dotyczy inwestycji ekologicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 mln PLN.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 100 tys. PLN.

Intensywność wsparcia:

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %,

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

Projekty objęte pomocą de minimis

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.

Wnioski można składać w terminie od 03.11.2016 r. do 10.11.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Opolskiego.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOMOTO" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcy spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN, natomiast maksymalna 20 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie 5 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Województwa Podkarpackiego.

Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie oraz duże) mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R. Projekty przedsiębiorstw będą wspierane pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi kompletny, wiarygodny i realny plan prac B+R. Co do zasady, plan prac B+R powinien składać się co najmniej z następujących części:

1. agendy badawczej, która stanowi kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych prac B+R oraz zastosowania tych prac w gospodarce, (wskazując na ich użyteczność), w tym opis innowacyjnych produktów lub usług do tworzenia których prace B+R się przyczyniają. Agenda badacza powinna obejmować przykładowo:

- orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu,

- opis głównych spodziewanych rezultatów zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych, w tym innowacji produktowych lub usługowych,

- uzasadnienie, w jaki sposób rozwiązanie/a przewidziane jako efekty realizacji projektu, wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego,

- informacje nt. wzrostu liczby etatów badawczych,

- przewidywane oddziaływanie projektu,

- informacje nt. zwiększenia potencjału kadrowego działu B+R,

- zidentyfikowanie i opisanie ewentualnych ryzyk związanych z pracami B+R oraz sposoby ich niwelowania/przeciwdziałania,

- wykazanie czy rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu;

2. planu wykorzystania infrastruktury B+R - uzasadniający inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową będącą przedmiotem projektu; określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury oraz zawierający zapewnienie wykorzystania infrastruktury B+R na poziomie umożliwiającym jej utrzymanie, co najmniej w okresie trwałości projektu. Plan powinien również określać jakie usługi będą świadczone przy wykorzystaniu infrastruktury B+R.

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowych. Inwestycja początkowa oznacza między innymi inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Preferowane będą projekty:

- zakładające współpracę z sektorem nauki,

- w których wnioskodawca udokumentuje współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej,

- przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych,

- zakładające zwiększenie wkładu własnego o co najmniej 1%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

b) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,

c) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

a) minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN,

b) maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 000 PLN.

Wnioski można składać w terminie od 30.09.2016 r. do 29.12.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP),

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja).

Wsparcie skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych. Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014-2020. Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekty dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.09.2016 r. do 31.10.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP),

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja).

Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia" zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail pass". Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców. Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Schematu A dofinansowanie otrzyma jeden projekt.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Wnioski można składać w terminie od 30.09.2016 r. do 31.10.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;

- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały ocenie. Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: a) o 10% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa b) o 20% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Działanie jest objęte regionalną pomocą inwestycyjną.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł.

Wnioski można składać w terminie od 30.09.2016 r. do 10.11.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa odpryskowe oraz konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty zakładające wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych poprzez:

1) pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa odpryskowe.

2) wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej – jedynie w powiązaniu z typem projektu wskazanym w pkt. 1.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe:

a) 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;

b) 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;

c) 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

d) 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

2) w przypadku pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych - 50 % kosztów kwalifikowalnych.

3) w przypadku pomocy de minimis - 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski należy składać od 19.09.2016 r. do 28.10.2016 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – rozumianych jako gminy inne niż miejskie, tj. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%).

Realizowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Ponadto powinny być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Wnioski można składać w terminie od 19.09.2016 r. do 24.10.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in.:

a) koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

b) koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi:

• w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) – 2 mln zł,

• w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych – 5 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt następujących pułapów:

• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub

• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia jest następująca:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw:

- 70% w przypadku badań przemysłowych lub 45% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 80% dla badań przemysłowych lub 60% dla prac rozwojowych.

b) dla średnich przedsiębiorstw:

- 60% w przypadku badań przemysłowych lub 35% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 75% dla badań przemysłowych lub 50% dla prac rozwojowych.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 01.09.2016 r. do 30.12.2016 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie projektu okres może ulec wydłużeniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich RPO WK-P 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa odpryskowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczające we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będą ją prowadziły na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności:

a) usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym m.in. w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych;

b) usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym;

c) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Maksymalna wartość dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Wnioski należy składać od 05.09.2016 r. do 16.09.2016 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw."

Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C. Wspierane przedsięwzięcia muszą stanowić inwestycję początkową.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 50 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania), natomiast maksymalna to 500 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a) w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

- 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

- 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

b) w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP:

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

c) w ramach pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne:

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

d) w ramach pomocy de minimis:

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 29.08.2016 r. do 06.10.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu jest:

1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

− Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 1 mln PLN, natomiast minimalna kwota to 100 tys. PLN.

Wnioski można składać w terminie od 12.09.2016 r. do 19.09.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Opolskiego.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- w Schemacie A i B:

Przedsiębiorstwa (MŚP) Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo;

- w Schemacie C:

Przedsiębiorstwa MŚP i duże Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

• Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy" – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu. powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowobadawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.

• Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R" – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych. Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej. Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.

• Schemat C: „Kontrakt B+R" – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie. Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje wdrożenie uzyskanych wyników do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)1 Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Jednostki B+R, zespoły badawczo-rozwojowe i firmy współpracujące z jednostkami badawczymi mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego. We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 beneficjent zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: badanie przemysłowe: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Eksperymentalne prace rozwojowe: Małe przedsiębiorstwo 45%, Średnie przedsiębiorstwo 35%, Duże przedsiębiorstwo 25%; Studium wykonalności: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Infrastruktura B+R: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.08.2016 r. do 31.10.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa (MŚP i duże), grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże; Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

• Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

• Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

W ramach typu 1 i 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Badanie przemysłowe: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Eksperymentalne prace rozwojowe: Małe przedsiębiorstwo 45%, Średnie przedsiębiorstwo 35%, Duże przedsiębiorstwo 25%; Studium wykonalności: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Infrastruktura B+R: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.08.2016 r. do 31.10.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, iż Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić mikro, mali lub średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Przykładowe koszty kwalifikowane projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1) koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego);

2) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;

3) koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;

5) koszty spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu;

6) koszty spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt. 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od rodzaju pomocy, lokalizacji projektu oraz statusu przedsiębiorcy i waha się:

- od 10% do 70% w przypadku pomocy regionalnej;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy na prace rozwojowe;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy de minimis.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami programowymi dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOTABOR" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN, natomiast maksymalna 65 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 16 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł, RPO WK-P 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się:

• mikroprzedsiębiorstwo,

• małe przedsiębiorstwo,

• średnie przedsiębiorstwo.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/znacząco ulepszonych) produktów.

2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.

3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

- 55 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- 45 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł – w ramach schematu 1.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł – w ramach schematu 2.

Wnioski preselekcyjne należy składać od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny na etapie preselekcji wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie projektu. Termin złożenia właściwego wniosku zostanie ustalony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednakże nie będzie on krótszy niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wnioskodawcę stosownego pisma w tej sprawie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw RPO WZ 2014-2020.

W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest dla typu 1 - przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj. mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom, średnim przedsiębiorstwom.

W ramach 1 Typu projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne:

1. Przedmiotem projektu w ramach typu 1 jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

2. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań), mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.

3. Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii.

4. Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub wszystkie etapy/działania zaplanowane w strategii, którymi mogą być:¬

- przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,¬

- udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,¬

- udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,

- doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,¬

- doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,¬

- doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,¬

- uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe,

z zastrzeżeniem, że jedynym rodzajem działań będącym przedmiotem projektu nie może być udział w misjach gospodarczych.

5. Wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 1 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

Wnioski można składać w terminie od 01.08.2016 r. do 30.09.2016 r.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach RPO WZ 2014-2020.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest w 1 Typie projektu mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom oraz dużym przedsiębiorstwom.

W ramach 1 Typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na inwestycjach w infrastrukturę B+R i utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie. Prace realizowane na wspartej infrastrukturze powinny dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w aparaturę badawczo-rozwojową, inne środki trwałe, zakup nieruchomości, zakup robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialne i prawne oraz usługi szkoleniowe niezbędne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 1 Typu projektu wynosi:

- 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania – 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 500 000,00 zł

Wnioski można składać w terminie od 01.08.2016 r. do 30.09.2016 r.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym w tym np.:

- rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

- założeniem nowego zakładu,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 20 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis wynosi 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Wnioski można składać w terminie od 25.07.2016 r. do 23.08.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.

Wnioski można składać w terminie od 28.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

1. uzyskanie i walidacja patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;

b) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;

c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

2. usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych

z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:

a) pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;

b) pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

3. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego

o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego;

4. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;

5. opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;

6. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 18.07.2016 r. do 20.01.2017 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa (inne niż MŚP). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej. W momencie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest wykazanie osiągnięcia co najmniej VI poziomu gotowości technologicznej (TRL).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego;

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Pomoc publiczna udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 25 rozporządzenia 651/2015 oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 06.07.2016 r. do 31.10.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 60 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach dwóch typów projektu:

• Typ 1 - „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej". W przypadku typu 1 warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu;

• Typ 2 - „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach". W przypadku typu 2:

- wsparcie udzielane jest na realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami Województwa Śląskiego, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekty w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania;

- warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

- projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę eksperymentalnych prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań.

Koszty kwalifikowane w ramach Typu 1:

1) koszty nabycia nowych środków trwałych;

2) koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych;

3) koszty nabycia nowych środków trwałych i nowych wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu;

4) koszty zakupu używanego środka trwałego (tylko dla MŚP);

5) koszt nabycia materiałów i robót budowlanych ;

6) koszty nabycia nieruchomości zabudowanych.

Koszty kwalifikowane w ramach Typu 2:

1) koszty wynagrodzeń: pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych), czyli koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla poszczególnych typów projektu wynosi odpowiednio:

a) Typ 1 - 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania);

b) Typ 2 - 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a) w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

- 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;

- 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw;

b) w ramach pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach RPO 2014–2020:

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw;

- 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

- 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw;

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego;

c) w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach RPO 2014-2020 – 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2016 r. do 10.08.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy.

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

- założeniem nowego zakładu lub;

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;

- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

- stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

- wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;

- wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 70%.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 30 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN.

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2016 r. do 08.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego. Dofinansowaniu będą podlegały projekty związane z udziałem MŚP w krajowych i/lub zagranicznych targach/wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w konkursie będzie przedstawienie przez Wnioskodawcę strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 3 lat (rok złożenia wniosku i 2 kolejne lata). Przedstawiona strategia będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez ekspertów. Stworzenie takiej strategii, poprzez dofinansowanie usług doradczych dla MŚP z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji działalności na nowe rynki zbytu, czy też wdrożenia modeli biznesowych, będzie możliwe w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje w Działaniu 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie będzie udzielane tylko na działania uwzględnione w planie rozwoju działań eksportowych zamieszczonym w ww. strategii. Udział przedstawicieli sektora MŚP w targach/wystawach, organizowanych w kraju i/lub za granicą, możliwy jest wyłącznie w charakterze wystawcy. Projekt może dotyczyć wyłącznie udziału w wydarzeniu/ach gospodarczym/ch, które odbędzie/ą się w 2016 r. i/lub w 2017 r.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

W ramach konkursu Wnioskodawca ma prawo wybrać rodzaj pomocy, na podstawie której udzielone mu zostanie dofinansowanie, tj. pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minmis (na wybrane kategorie wydatków w ramach projektu) lub wyłącznie pomoc de minimis (na wszystkie kategorie wydatków w projekcie).

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast w przypadku pomocy na udział w targach – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2016 r. do 30.12.2016 r. (I runda konkursowa (30.06.2016 – 31.08.2016), II runda konkursowa (01.09.2016 – 28.10.2016), III runda konkursowa (31.10.2016 – 30.12.2016)).

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług", RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa mazowieckiego. W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach partnerstwa liczba podmiotów w ramach partnerstwa jest ograniczona maksymalnie do trzech podmiotów. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na opracowaniu i realizacji strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu zalicza się:

1. opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

- zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;

- wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.

2. realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:

- kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, [w szczególności: koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu, koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji; koszty organizacji i obsługi np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii; koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy; wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna; koszty wstępu na teren wystaw i targów; koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu); koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną; koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną); koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym); koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu; opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach].

- koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, [w szczególności: koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw; koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe].

- elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), [tj. koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją; wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego; koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu].

- wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

- 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

- 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą na usługi doradcze i udział w targach.

Wnioski można składać od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu - styczeń 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1) przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,

2) konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

3) konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,

b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

c) organizacji pozarządowych,

d) instytucji otoczenia biznesu,

zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

Przewidziano 2 typy projektów:

1) typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL);

2) typ projektu B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej, który przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej VI poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL); i w którym przewidziano podwyższenie poziomu gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL); do poziomu IX.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1) nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2) przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3) tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4) walidacja danego rozwiązania,

5) uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6) wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 100 000 zł, natomiast maksymalna 25 000 000 zł.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

1) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%,

2) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c) pozostali beneficjenci – 25%,

3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

a. projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

b. wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz, bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego konkursu będzie stanowiło pomoc państwa (pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis).

Wnioski można składać od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r. Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w listopadzie 2016 r. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

a. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,

b. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Przewidziano dwa typy projektów:

a) Typ projektu A: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach

b) Typ projektu B: centra badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwach.

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne, wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo-rozwojowych, jakie będą prowadzone na infrastrukturze zakupionej w projekcie tzn.:

a) agendę badawczą, zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, uzasadniającą inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,

b) plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości.

W ramach konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

a) typ projektów A tj.: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach - 10 000 000 PLN.

b) typ projektów B tj.: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach - 25 000 000 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 45% dla średnich przedsiębiorstw oraz 35% dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego konkursu będzie stanowiło pomoc publiczną / pomoc de minimis.

Wnioski można składać od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu wybranych rodzajów:

- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;

- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;

- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Wnioski można składać w terminie od 24.06.2016 r. do 05.08.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOSBZ" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 10.06.2016 r. do 11.07.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej:

• spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością,

• spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

• jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne,

• spółdzielnie,

• uczelnie,

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

• niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

• fundacje,

• stowarzyszenia,

• związki zawodowe,

• organizacje pracodawców,

• samorząd gospodarczy i zawodowy,

• wspólnoty mieszkaniowe,

• szkoły,

• placówki systemu oświaty,

• inne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typ projektów:

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej. Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE) wynosi 85%. Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN.

Wnioski można składać w terminie od 09.06.2016 r. do 30.06.2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO 2014-2020.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe na rzecz:

a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;

b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 54 792 798,00 zł. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki sposób, że: - maksymalny poziom dofinansowania w subregionie kaliskim wynosi 8 574 790,00 zł, - maksymalny poziom dofinansowania w subregionie konińskim wynosi 8 033 680,00 zł, - maksymalny poziom dofinansowania w subregionie leszczyńskim wynosi 7 795 591,00 zł, - maksymalny poziom dofinansowania w subregionie pilskim wynosi 4 754 553,00 zł, - maksymalny poziom dofinansowania w subregionie poznańskim wynosi 25 634 184,00 zł. Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt z każdego subregionu.

Wnioski można składać od 20.06.2016 r. do 05.07.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1. Usług badawczo-rozwojowych:

a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b) usługi w zakresie wzornictwa.

2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a) 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3;

b) 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3.

Wnioski można składać w terminie od 06.06.2016 r. do 31.10.2016 r. Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w sierpniu 2016 r. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje następujące koszty:

1. koszt usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;

2. koszt usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt. 1;

3. koszt materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt. 1.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Wnioski można składać w terminie od 06.06.2016 r. do 30.01.2017 r. Konkurs podzielony jest na dwumiesięczne etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach każdego etapu wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego  „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 
 
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako: 
1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub 
2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub 
3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). 
 
Przykładowe koszty kwalifikowane:
 • Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie  z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej); 
 • Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych). 
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 tys. PLN, natomiast maksymalna 20 mln PLN. 
 
Wnioski można składać w terminie od 1.06.2016 r. do 16.08.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.
 
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOSTAL" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się z co najmniej 2 przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);
 • Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, natomiast maksymalna 30 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 1.06.2016 r. do 15.09.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Wsparciem będzie objęty projekt grantowy mający na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie instrumentu: bon/voucher na usługi badawcze.

Bon/voucher na usługi badawcze powinien być przeznaczony w szczególności na: audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).

Maksymalny poziom dofinansowania UE (środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.

Wnioski można składać w terminie od 23.05.2016 r. do 10.06.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa zachodniopomorskiego:

1. Biogospodarka (polegająca na wykorzystaniu naturalnych zasobów regionu i jego potencjału gospodarczego oraz naukowo- badawczego, czyli innowacyjna i niskoemisyjna gospodarka, która łączy ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych).

2. Działalność morska i logistyka (w tym technika morska, jednakże musi odpowiadać na współczesne wyzwania oraz przemysł i usługi związane z gospodarką morską).

3. Przemysł metalowo-maszynowy.

4. Usługi przyszłości (branża ICT, IT, KPO, przemysł kreatywny).

5. Turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa wielkopolskiego:

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów.

1.1 Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność (produkcja bioproduktów i zdrowej żywności, żywność funkcjonalna, bezpieczeństwo żywności, rośliny odporne na zmiany klimatyczne).

1.2 Nowoczesne technologie produkcji żywności (zielona biotechnologia, nanotechnologia, biologia molekularna, chemia spożywcza, e-rolnictwo).

1.3 Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji wysokojakościowej żywności (marketing, łańcuchy produkcji, opakowania, food design).

1.4 Ekologiczna produkcja żywności i zagospodarowania odpadów (ekologiczne środki ochrony roślin, biogospodarka, zagospodarowanie odpadów produkcyjnych, gospodarka paliwowo- energetyczna oparta na agrobiomasie).

1.5 Przygotowanie i profesjonalizacja kadry dla obszaru specjalizacji.

2. Wnętrza przyszłości.

2.1 Inteligentne technologie i materiały (technologie energooszczędne i przetwórstwa papieru i drewna).

2.2 Meblarstwo spersonalizowane (meble z regionalnych surowców, półproduktów, komponentów).

2.3 Design.

2.4 Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.

3. Przemysł jutra.

3.1 Wyspecjalizowane technologie, maszyny, urządzenia i ich elementy dla przemysłu rolno-spożywczego, wyposażenia wnętrz i transportowego.

3.2 Ekoinnowacyjne środki transportu samochodowego i powietrznego oraz pojazdy i systemy komunikacji publicznej.

3.3 Zautomatyzowane, zrównoważone i zoptymalizowane procesy produkcyjne oraz sterowania i monitorowania (procesy specjalne, np. obróbka cielna, spawalnictwo oraz innowacyjne procesy w przemyśle chemicznym).

3.4 Materiały z recyklingu i odzysku.

4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne (skomunikowane i mobilne społeczności, wyspecjalizowane produkty i usługi logistyczne dla biznesu).

5. Rozwój oparty na ICT.

5.1 Zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe, gospodarki odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemów zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City).

5.2 Aplikacje i urządzenia poprawiające jakość życia indywidualnych obywateli, w tym aplikacje mobilne.

5.3 Nowe zastosowania i dedykowane produkty ICT dla innowacyjnych społeczności.

5.4 E-usługi publiczne, w tym e-administracja, e-kultura, e-zdrowie i e-edukacja.

5.5 Zaawansowane systemy dla biznesu (prototypowanie nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem ICT).

5.6 Specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu.

5.7 Systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy osadzone dla infrastruktury.

6. Nowoczesne technologie medyczne (medycyna spersonalizowana, produkty, usługi, nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich).

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Żywność wysokiej jakości.

1.1 Produkcja artykułów spożywczych i napojów.

1.2 Specjalistyczna produkcja na potrzeby rolnictwa

(produkcja maszyn, nawozów etc.).

1.3 Działalność usługowa związana ze sprzedażą,

promocją i eksportem żywności.

2. Meblarstwo i przemysł drzewny.

2.1 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka.

2.2 Produkcja mebli.

2.3 Usługi projektowe, wzornictwo

i design dla branży meblarskiej.

2.4 Produkcja innych wyrobów stolarskich

(okna, drzwi etc.).

2.5 Naprawa, konserwacja, sprzedaż

i dystrybucja wyrobów drewno-meblarskich.

3. Ekonomia wody.

3.1 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

3.2 Transport wodny.

3.3 Produkcja jachtów i łodzi.

3.4 Działalność w obszarze turystyki i hotelarstwa.

3.5 Produkcja energii w oparciu o wodę.

3.6 Produkcja maszyn i urządzeń wykorzystujących

duże zasoby wody.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa świętokrzyskiego:

1. Zasobooszczędne budownictwo.

2. Przemysł metalowo–odlewniczy.

3. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

3.1 Turystyka medyczna.

3.2 Turystyka uzdrowiskowa.

3.3 Turystyka spa i wellness.

3.4 Turystyka zdrowotna w agroturystyce.

4. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

5. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

5.1 Usługi telekomunikacyjne w sieciach stacjonarnych (przewodowych) obejmujące usługi głosowe, udostępnianie infrastruktury telekomunikacyjnej, szeroko pojęte usługi transmisji danych oraz dodatkowe usługi telekomunikacyjne realizowane w oparciu o sieci telekomunikacyjne.

5.2 Usługi telekomunikacyjne realizowane w sieciach mobilnych i satelitarnych – usługi transmisji głosu, danych oraz usługi dodane.

5.3 Usługi informatyczne związane z tworzeniem i sprzedażą oprogramowania.

5.4 Produkcja sprzętu do wykorzystania w zastosowaniach telekomunikacyjnych, także sprzedaż hurtowa tego sprzętu oraz serwis.

5.5 Usługi informatyczne obejmujące doradztwo informatyczne, projektowanie systemów, centra przetwarzania danych, działalność portali internetowych, usługi związane z e-commerce i mcommerce.

5.6 Produkcja sprzętu komputerowego i elektroniki z wyłączeniem sprzedaży hurtowej i serwisu.

6. Zrównoważony rozwój energetyczny.

6.1 Wytwarzanie energii

6.2 Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne.

6.3 Magazynowanie energii.

6.4 Odnawialne źródła energii.

6.5 Biomasa, biogaz, biopaliwa i inne nośniki energii.

6.6 Wytwarzanie energii elektrycznej z otaczających źródeł odnawialnych.

6.7 Energetyka prosumencka.

6.8 Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska.

6.9 Redukowanie i zagospodarowanie związków szkodliwych z emisji i produktów ubocznych z procesu wytwarzania energii.

6.10 Paliwa alternatywne.

6.11 OZE w budownictwie.

6.12 OZE i EWE w transporcie.

7. Branża targowo-kongresowa.

7.1 Organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań.

7.2 Promocja branży targowo-kongresowej.

7.3 Zarządzanie wiedzą i działalność badawczo-rozwojowa.

7.4 Zarządzanie i organizacja imprez.

7.5 Budowa lub modernizacja obiektów targowych i kongresowo-konferencyjnych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w branży BTK.

7.6 Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego i infrastruktury teleinformatycznej, służących wspieraniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z branży BTK.

7.7 Wspieranie turystyki biznesowej w regionie świętokrzyskim.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa śląskiego:

1. Energetyka.

1.1 Wydobywanie węgla kamiennego.

1.2 Górnictwo gazu ziemnego.

1.3 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

1.4 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie.

1.5 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu.

1.6 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

1.7 Wytwarzanie paliw jądrowych.

1.8 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą.

1.9 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.

1.10 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

1.11 Produkcja baterii i akumulatorów.

1.12 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.

1.13 Produkcja sprzętu instalacyjnego.

1.14 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych.

1.15 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych.

1.16 Wytwarzanie energii elektryczne.

1.17 Przesyłanie energii elektrycznej.

1.18 Dystrybucja energii elektrycznej.

1.19 Handel energią elektryczną.

1.20 Wytwarzanie paliw gazowych.

1.21 Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.

1.22 Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

1.23 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

1.24 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.

1.25 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

1.26 Wykonywanie instalacji elektrycznych.

1.27 Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

1.28 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

2. Medycyna i sektory powiązane.

2.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych.

2.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

2.3 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego.

2.4 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.

2.5 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

2.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

2.7 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

2.8 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

2.9 Działalność szpitali.

2.10 Praktyka lekarska ogólna.

2.11 Praktyka lekarska specjalistyczna.

2.12 Praktyka lekarska dentystyczna.

2.13 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

2.14 Działalność fizjoterapeutyczna.

2.15 Działalność pogotowia ratunkowego.

2.16 Praktyka pielęgniarek i położnych.

2.17 Działalność paramedyczna.

2.18 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską.

2.19 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.20 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

2.21 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne.

3.1 Produkcja elementów elektronicznych.

3.2 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych.

3.3 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

3.4 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

3.5 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

3.6 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji.

3.7 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

3.8 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.

3.9 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.

3.10 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.

3.11 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.

3.12 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

3.13 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.

3.14 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

3.15 Działalność związana z oprogramowaniem.

3.16 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

3.17 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

3.18 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

3.19 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

3.20 Działalność portali internetowych.

3.21 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

3.22 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa pomorskiego:

1. Technologie offshore i portowo-logistyczne.

1.1 Uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza.

1.2 Pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym.

1.3 Urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza.

1.4 Nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie.

1.5 Technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.

2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

2.1 Multimodalne interfejsy człowiek-maszyna.

2.2 Systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy.

2.3 Przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych.

2.4 Inżynieria kosmiczna i satelitarna.

3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.

3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle.

3.2 Odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka.

3.3 Technologie „smart grid" w dystrybucji energii;

3.4 Magazynowanie energii.

3.5 Środki transportu o napędzie alternatywnym.

3.6 Poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych.

4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

4.1 Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

4.2 Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

4.3 Nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

4.4 Systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa podlaskiego:

1. Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

1.1 Wydajne, precyzyjne rolnictwo.

1.2 Przemysł spożywczy, w tym produkcja mleka.

1.3 Żywność wysokiej jakości.

1.4 Żywność tradycyjna.

1.5 Produkcja maszyn.

1.6 Logistyka na potrzeby sektora rolno-spożywczego.

1.7 TIK na potrzeby sektora rolno-spożywczego.

2. Przemysł metalowomaszynowy, szkutniczy i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości.

3. Sektor medyczny oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości.

3.1 Diagnostyka chorób cywilizacyjnych.

3.2 Genetyka i biologia molekularna.

3.3 Medycyna regeneracyjna.

3.4 Nowoczesne metody terapii, w tym leczenia bezpłodności.

3.5 Wytwarzanie produktów leczniczych.

3.6 Technologie inżynierii medycznej.

3.7 Biotechnologia/ bioinformatyka.

3.8 Srebrna gospodarka.

3.9 Implanty medyczne.

3.10 Rehabilitacja, fizykoterapia.

3.11 Turystyka zdrowotna.

3.12 Inne powiązane.

4. Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości (w tym OZE, budownictwo zasobooszczędne, efektywne przetwarzanie drewna).

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa podkarpackiego:

1. Lotnictwo i kosmonautyka.

2. Jakość życia.

2.1 Produkcja i przetwórstwo żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologiczne i zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo, produkty regionalne i tradycyjne.

2.2 Zrównoważona i odpowiedzialna turystyka, zdrowie i dobrostan (kliniki, sanatoria, domy seniora, centra rekreacyjno-wypoczynkowe, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne).

2.3 Eko-technologie: odnawialne źródła energii (energetyka rozproszona, smart grids, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia, itd.).

2.4 Energooszczędne i inteligentne budownictwo (domy pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne itd.).

3. Informacja i telekomunikacja.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa opolskiego:

1. Technologie chemiczne (zrównoważone).

1.1 Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

1.2 Technologie chemiczne organiczne.

1.3 Chemia specjalistyczna.

1.4 Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych.

2. Zrównoważone technologie budownictwa i drewna.

2.1 Technologie budownictwa niskoenergetycznego.

2.2 Technologie cementu, wapna i betonu.

2.3 Technologie drewna.

3. Technologie przemysłu maszynowego i metalowego.

3.1 Technologie układów napędowych.

3.2 Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń.

3.3 Technologie metali.

4. Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej).

4.1 Technologie wytwarzania energii.

4.2 Technologie silników.

4.3 Technologie wysokich napięć.

5. Technologie rolno spożywcze.

5.1 Technologie produkcji roślinnej.

5.2 Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa mazowieckiego:

1. Bezpieczna żywność.

1.1 Systemy monitorowania upraw/hodowli, przebiegu procesu produkcji i pakowania, systemy oceny jakości surowców i produktów (m.in. sektor rolnospożywczy, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, chemia, biotechnologia, sektor elektromaszynowy).

1.2 Automatyzacja i robotyzacja produkcji, rolnictwo precyzyjne (m.in. sektor rolnospożywczy, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, sektor elektromaszynowy).

1.3 Organizmy żywe wykorzystywane w procesie produkcji (m.in. sektor rolnospożywczy, biotechnologia).

1.4 Opakowania (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, nanotechnologie).

1.5 Logistyka, zarządzanie cyklem dostaw, magazynowanie (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B).

1.6 Systemy klasyfikacji jakościowej (m.in. sektor rolno-spożywczy, usługi B2B).

1.7 Aparatura do zapewniania i badania jakości (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, sektor medyczny, nanotechnologie, fotonika, elektronika).

1.8 Środki i techniki ochrony upraw, środki weterynaryjne, biopestycydy (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia).

1.9 Zagospodarowanie produktów ubocznych produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwiązania w zakresie zamkniętego obiegu (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor energetyczny, sektor chemiczny, biotechnologia, nanotechnologie, usługi B2B).

1.10 Substancje aktywne biologicznie, żywność funkcjonalna, nutraceutyki (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor medyczny, sektor chemiczny, biotechnologia).

2. Inteligentne systemy zarządzania.

2.1 Sieci inteligentne (m.in. sektor energetyczny, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, sektor budowlany).

2.2 Systemy zarządzania i sterowania infrastrukturą, budynki inteligentne, systemy sterowania ruchem (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, sektor elektromaszynowy, sektor budowlany).

2.3 Internet obiektów (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, usługi B+R).

2.4 Nowoczesne systemy wytwarzania, w tym systemy technologiczne oraz wyposażenie do realizacji rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni, automatyka produkcji (m.in. sektor IT, sektor elektromaszynowy, technologie informacyjno-komunikacyjne, elektronika, mechatronika, fotonika, usługi B+R).

2.5 Bezpieczne i przyjazne środowisku środki i systemy transportu, w tym systemy transportu substancji niebezpiecznych (m.in. sektor chemiczny, sektor rolnospożywczy, sektor elektromaszynowy, sektor medyczny, biotechnologia, nanotechnologie, elektronika, usługi B+R).

2.6 Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia diagnostyczne (m.in. sektor chemiczny, sektor medyczny, nanotechnologie, fotonika, elektronika, biotechnologia, usługi B+R).

2.7 Automatyzacja systemów pomiaru, sterowania i diagnostyki, w tym z użyciem maszyn i robotów, przestrzennych materiałów kompozytowych wielofunkcyjnych i samonaprawiających się (m.in. sektor IT, sektor budowlany, sektor elektromaszynowy, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, usługi B+R).

2.8 Systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, sektor elektromaszynowy, fotonika, elektronika, chemia, biotechnologia, usługi B+R).

2.9 Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, chemia, biotechnologia, usługi B2B).

2.10 Systemy utylizacji odpadów przemysłowych i recyklingu, produkcja energii z odpadów (m.in. sektor chemiczny, biotechnologia, nanotechnologie, usługi B2B, sektor budowlany, sektor energetyczny).

2.11 Magazynowanie energii (m.in. sektor energetyczny, budownictwo, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne).

2.12 Zwiększenie sprawności energetycznej odbiorników energetycznych (m.in. sektor elektromaszynowy, sektor energetyczny, elektronika, mechatronika, fotonika, chemia, nanotechnologie).

3. Nowoczesne usługi dla biznesu.

3.1 Rozwój i zwiększanie adekwatności usług instytucji otoczenia biznesu, rozwój instrumentów i usług finansowych wspierających innowacyjność (m.in. usługi B2B, kluczowe obszary gospodarcze).

3.2 Profesjonalizacja usług badawczych, projektowanie, prototypowanie (m.in. usługi B+R, usługi B2B, kluczowe obszary gospodarki).

3.3 Usługi sektora kreatywnego, w tym działalność twórcza o charakterze użytkowym (m.in. usługi B2B, technologie informacyjno-komunikacyjne, kluczowe obszary gospodarcze).

3.4 Rozwiązania w zakresie kształcenia, ukierunkowane na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców (m.in. usługi B2B, kluczowe obszary gospodarcze).

3.5 Usługi w zakresie analizy i przetwarzania danych (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B, usługi B+R).

3.6 Zapewnianie dostępu do informacji gospodarczej (m.in. usługi B2B, technologie informacyjno-komunikacyjne, kluczowe obszary gospodarcze, usługi B+R).

3.7 Konsolidacja i rozwój struktur sieciowych (m.in. usługi B2B, kluczowe obszary gospodarcze).

3.8 Logistyka towarowa, transport intermodalny, zarządzanie procesami transportowymi (m.in. usługi B2B, technologie informacyjno-komunikacyjne, kluczowe obszary gospodarcze).

3.9 Systemy informatyczne w procesie zarządzania, np. ERP, CRM (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B).

4. Wysoka jakość życia.

4.1 Programy kształcenia i rozwoju umiejętności stymulujące kreatywność oraz przedsiębiorczość (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R).

4.2 Otwarty dostęp do wiedzy (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R).

4.3 Nowoczesne technologie i rozwiązania w medycynie, m.in: telemedycyna, telediagnostyka, nanomedycyna, diagnostyka i terapia w medycynie spersonalizowanej, medycyna molekularna, terapia genowa i hadronowa, medycyna regeneracyjna(m.in. sektor medyczny, sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, biotechnologia, nanotechnologie, fotonika, elektronika).

4.4 Zaawansowana farmacja, w tym leki biologiczne (m.in. sektor medyczny, sektor chemiczny, biotechnologia).

4.5 Zaawansowana dietetyka (m.in. sektor rolno-spożywczy, chemia, medycyna, biotechnologia).

4.6 Tworzywa, warstwy i powłoki spełniające specjalne wymagania (m.in. sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia, nanotechnologie, fotonika, elektronika, sektor elektromaszynowy).

4.7 Ekonomika zdrowia (m.in. sektor medyczny, usługi B2B).

4.8 Opracowanie i upowszechnienie stosowania materiałów i substancji obojętnych dla organizmów żywych i środowiska, np. farby hipoalergiczne (m.in. sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia, nanotechnologie).

4.9 Systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, systemowe rozwiązania organizacyjne i zarządcze w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego (m.in. sektor IT, sektor chemiczny, sektor medyczny, sektor budowlany, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, usługi B2B, usługi B+R).

4.10 Bezpieczeństwo cyfrowe (m.in. sektor IT, technologie informacyjnokomunikacyjne).

4.11 Telepraca (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne).

4.12 Rozwiązania organizacyjne zmniejszające pozasłużbowe obciążenia pracowników (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B).

4.13 Zaawansowane systemy rozrywki (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, elektronika, fotonika, sektor kreatywny).

4.14 Rozwój i zwiększanie dostępności usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów transmisji danych (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne).

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa małopolskiego:

1. Nauki o życiu.

1.1 Aktywne i zdrowe życie.

1.2 Produkty lecznicze i wyroby medyczne.

1.3 Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health.

1.4 Nowe technologie terapeutyczne i wspomagające urządzenia medyczne.

1.5 Innowacyjne Centrum Medyczne (Innowacyjny szpital).

1.6 Zdrowa żywność i żywienie.

1.7 Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo.

1.8 Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia.

1.9 Biogospodarka.

2. Energia zrównoważona.

2.1 Inteligentne sieci i magazynowanie energii.

2.2 Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych.

2.3 Efektywność energetyczna.

2.4 Energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii.

2.5 Odnawialne źródła energii.

2.6 Energooszczędne inteligentne budynki i miasta.

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne.

3.1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne.

3.2 Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej.

3.3 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno drzewnego.

3.4 Technologie informatyczne wspomagające produkcję żywności wysokiej jakości.

3.5 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

3.6 Systemy Inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami.

3.7 Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

3.8 Nowoczesne technologie gospodarowania zasobami i surowcami naturalnymi oraz wytwarzanie ich substytutów.

3.9 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

3.10 Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.

3.11 Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne.

3.12 Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

3.13 Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych.

3.14 Optoelektroniczne systemy i materiały.

3.15 Inteligentne technologie kreacyjne.

4. Chemia.

4.1 Chemia w ochronie zdrowia.

4.2 Chemia w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo papierniczym.

4.3 Chemia biologiczna i środowiskowa.

4.4 Chemia w energetyce.

4.5 Surowce naturalne.

4.6 Gospodarka odpadami.

4.7 Materiały dla potrzeb budownictwa i transportu.

4.8 Zaawansowane materiały i nanotechnologie.

4.9 Sensory.

5. Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.

5.1 Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu.

5.2 Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów.

5.3 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

5.4 Materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych.

5.5 Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.

6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy.

6.1 Technologie inżynierii medycznej.

6.2 Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.

6.3 Zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne budownictwo.

6.4 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

6.5 Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

6.6 Optoelektroniczne systemy i materiały.

6.7 Inteligentne technologie kreacyjne, wzornictwo.

7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego.

7.1 Przemysły kreatywne.

7.2 Projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design).

7.3 Gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software).

7.4 Przemysły czasu wolnego.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa łódzkiego:

1. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo).

1.1 Innowacyjne rozwiązania (technologie) w zakresie pozyskiwania surowców dla przemysłu włókienniczego (naturalnych i syntetycznych).

1.2 Innowacyjne produkty i technologie w zakresie technicznych wyrobów tekstylnych.

1.3 Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii i materiałów tekstronicznych.

1.4 Innowacyjne rozwiązania w zakresie personalizacji wyrobów przemysłu włókienniczego.

1.5 Innowacyjne rozwiązania w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie, produkcję oraz sprzedaż wyrobów przemysłu włókienniczego.

1.6 Innowacyjne rozwiązania w zakresie optymalizacji procesów wytwarzania w przemyśle włókienniczym.

2. Zaawansowane Materiały Budowlane.

2.1 Pozyskiwanie i przetwórstwo naturalnych surowców mineralnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii do produkcji materiałów budowlanych.

2.2 Wytwarzanie zaawansowanych materiałów budowlanych o energooszczędnych i specjalnych właściwościach np. biobójczych, samoczyszczących.

2.3 Innowacyjne zastosowanie ubocznych produktów spalania (popiołów), powtórnego użycia materiałów oraz wykorzystania odpadów do produkcji wyrobów kompozytowych, ceramicznych, betonu, cementu, materiałów o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych, ognioodpornych bądź też energii (w tym OZE).

2.4 Innowacyjne materiały drzewne o nowych właściwościach użytkowych.

2.5 Nowoczesna produkcja elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz, farb, lakierów, klejów z zastosowaniem m.in. biopolimerów, biokompozytów oraz biologicznie inspirowanych technologii.

2.6 Innowacyjne wykorzystanie polimerów do rozwoju izolacyjnych tworzyw polimerowych oraz dodatków w postaci wypełniaczy, stabilizatorów, zmiękczaczy lub plastyfikatorów, środków barwiących, środków smarujących, środków zmniejszających palność.

2.7 Innowacyjne wykorzystanie technologii mobilnych i technologii sterowania w procesie pozyskiwania, przetwarzania surowców mineralnych, produkcji materiałów budowlanych oraz w budownictwie inteligentnym.

2.8 Inteligentne, zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą dla miast, technologie dla inteligentnych budynków oraz inteligentne oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, w tym technologie Building Information Modeling (BIM).

2.9 Innowacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji wyrobów i materiałów w budownictwie energooszczędnym oraz technologie dla budownictwa zeroenergetycznego (integracja energooszczędnych budynków z instalacjami OZE).

2.10 Innowacyjne zastosowanie technologii funkcjonalnych wielowarstwowych materiałów włókienniczych - materiałów kompozytowych w budownictwie do wzmacniania istniejących obiektów infrastruktury budowlanej oraz wykonywania nowych obiektów z zastosowaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych.

2.11 Innowacyjne zastosowania materiałów z pamięcią kształtu (shape memory alloy) w budownictwie.

3. Medycyna, Farmacja, Kosmetyki.

3.1 Innowacyjne technologie wytwarzania leków biotechnologicznych i produktów generycznych.

3.2 Innowacyjne rozwiązania w zakresie medycyny spersonalizowanej.

3.3 Opracowania nowych substancji i materiałów do zastosowania w medycynie, farmacji i kosmetykach.

3.4 Innowacyjne rozwiązania w zakresie narzędzi informatycznych mających zastosowanie w systemach opieki zdrowotnej, w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

3.5 Innowacyjne rozwiązania w zakresie optymalizacji procesów wytwarzania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz produkcji urządzeń medycznych.

3.6 Rozwiązania w zakresie innowacji procesowych i organizacyjnych w zarządzaniu ochroną zdrowia, w tym w obszarze transferu produktów i usług do praktyki klinicznej.

4. Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii).

4.1 Rozwiązania w zakresie infrastruktury energetycznej – sieci inteligentne.

4.2 Systemy zarządzania i sterowania infrastrukturą energetyczną.

4.3 Narzędzia informatyczne wspomagające procesy zarządzania i wspierania decyzji.

4.4 Innowacyjne technologie w zakresie zwiększenia efektywności pozyskiwania i wykorzystania paliw konwencjonalnych.

4.5 Innowacyjne technologie w zakresie zwiększenia efektywności pozyskiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

4.6 Technologie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności– magazynowanie energii.

4.7 Innowacyjne technologie dotyczące wykorzystania źródeł odnawialnych.

4.8 Innowacyjne technologie pozwalające na rozwój energetyki rozproszonej.

4.9 Innowacyjne technologie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.

4.10 Technologie związane z powtórnym wykorzystaniem odpadów, produktów oraz miejsc wydobycia.

4.11 Technologie związane z aktywnością odbiorcy (energetyka prosumencka).

5. Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze.

5.1 Postęp biologiczny (hodowla twórcza roślin i grzybów o podwyższonych wartościach użytkowych, z możliwością wykorzystania narzędzi molekularnych i biotechnologicznych, z uwzględnieniem bioróżnorodności i odporności na zmiany klimatyczne i środowiskowe oraz przydatności do przechowywania i przetwarzania).

5.2 Innowacyjne nawozy, preparaty biologiczne o dedykowanym zastosowaniu i sterowanym uwalnianiu oraz innowacyjne substancje biologicznie czynne do produkcji środków ochrony roślin.

5.3 Racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej w produkcji rolniczej oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

5.4 Innowacyjne technologie uprawy i nawożenia roślin przeciwdziałających degradacji i poprawiające jakość gleby, w tym rekultywacja gleb zdegradowanych oraz ochrona użytków rolnych.

5.5 Inteligentne systemy monitoringu, kontroli i diagnostyki w rolnictwie.

5.6 Innowacyjna produkcja żywności funkcjonalnej, dedykowanej różnym grupom społecznym i nisko/naturalnie przetworzonej, oparta o specjalizacje produktowe.

5.7 Systemy oceny jakości żywności oraz innowacyjne technologie/systemy umożliwiające zachowanie wysokiej jakości żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania (inteligentne systemy konserwacji i przechowywania, biodegradowalne i funkcjonalne opakowania, chroniące jakość, przedłużające trwałość produktów żywnościowych i zwiększające bezpieczeństwo żywnościowe).

5.8 Innowacyjne systemy zarządzania łańcuchem produkcji i dystrybucji żywności. Innowacyjne technologie uprawy i nawożenia roślin przeciwdziałających degradacji i poprawiające jakość gleby, w tym rekultywacja gleb zdegradowanych oraz ochrona użytków rolnych.

5.9 Pozyskiwanie i przetwarzanie związków bioaktywnych i innych surowców z materiału roślinnego (w tym biomasy odpadowej) oraz zwierzęcego, pochodzącego z sektora rolno-spożywczego, z przeznaczeniem dla różnych gałęzi przemysłu, w tym: biopaliw i innych produktów energetycznych, włókien z surowców naturalnych i przetworzonych, suplementów diety, leków i kosmetyków.

5.10 Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej, przechowalnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, w tym inteligentne i energooszczędne maszyny oraz zrobotyzowane stanowiska robocze.

5.11 Innowacyjne systemy zapewniające osiągnięcie norm higienicznych oraz zabezpieczeniu wyposażenia w działalności rolniczej, przemyśle rolno-spożywczym.

5.12 Innowacyjne technologie dla wytwarzania energii odnawialnej oraz systemy zarządzania zużyciem energii.

6. Informatyka i Telekomunikacja.

6.1 Innowacyjne oprogramowanie dla inteligentnych miast i budynków, sieci energetycznych i transportowych (oparte o sieci sensorowe).

6.2 Innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji w analityce, obliczeniach, robotyce oraz grach.

6.3 Inteligentne zastosowania bioinformatyki i farmakoinformatyki w produkcji lekowej, rolnictwie i hodowli zwierząt oraz badaniach farmaceutycznych i medycznych.

6.4 Innowacyjne wykorzystanie informatyki w Telemedycynie i Medycynie spersonalizowanej.

6.5 Zaawansowane modelowanie skomplikowanych struktur i symulacje oraz analiza i optymalizacja zaawansowanych konstrukcji (w tym konstrukcji lotniczych).

6.6 Inteligentne systemy ICT do optymalizacji procesów łańcucha produkcji, logistyki i zaopatrzenia (m.in. typu Product Lifecycle Management oraz Supply chain do zarządzania inteligentnymi fabrykami).

6.7 Inteligentne technologie Internetowe, w tym technologie semantyczne i Internet rzeczy.

6.8 Inteligentne zastosowania geoinformatyki i systemów nawigacji satelitarnej.

6.9 Inteligentne systemy zarządzania danymi w sieciach w tym cloud computing.

6.10 Innowacyjne multimedia i gry.

6.11 Inteligentne rozwiązania w zabezpieczaniu danych i informacji.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego:

1. Innowacyjny przemysł. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

1.1 Przemysł ICT (inteligentne media i infotainment, Internet rzeczy, inteligentne technologie przemysłowe, zabezpieczenie wrażliwych danych).

1.2 Przemysł metalowy (przedsiębiorstwa produkujące maszyny, urządzenia, zespoły i części metalowe oraz konstrukcje i wyroby spawane).

1.3 Przemysł motoryzacyjny (produkcja podzespołów, efektywność energetyczna i napędy alternatywne, bezpieczeństwo ruchu drogowego).

1.4 Przemysł wydobywczy i energetyczny (innowacyjne rozwiązania w zakresie procesu technologicznego, redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, rozwój nowych, nieznanych dotąd zastosowań paliw kopalnianych).

1.5 Przemysł drzewny, meblarski, papierniczy (innowacje w zakresie technologii, funkcjonalności i estetyki, rozwój technik i technologii surowco-, materiało-, energooszczędności.

2. Zdrowie i jakość życia - EKO-ROZWÓJ.

2.1 Technologie medyczne (rozwój metod leczenia oraz aparatury medycznej).

2.2 Usługi medyczne (profilaktyka i rehabilitacja).

2.3 Turystyka zdrowotna (wyspecjalizowane formy turystyki połączone ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem).

2.4 Produkty regionalne.

2.5 Zdrowa bezpieczna żywność (sektor rolno- spożywczy).

2.6 Branże powiązane, do których zaliczyć można sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne, między innymi dystrybucja i magazynowanie.

3. Współpraca i kooperacja biznesowa - KAPITAŁ SPOŁECZNY.

3.1 Współpraca i kooperacja międzynarodowa.

3.2 Sektor ICT, w szczególności zastosowanie ICT w edukacji.

3.3 Klastry.

3.4 Instytucje Otoczenia Biznesu, jednostki B+R, jednostki naukowe.

3.5 Usługi doradcze i konsultingowe.

3.6 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, społecznych, zarządczych i biznesowych.

4. Zielona Gospodarka – EKOINNOWACJE.

4.1 Technologie środowiskowe (produkty, procesy technologiczne, usługi, koncepcje działania, które powodują mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego).

4.2 Biogospodarka (produkcja, przetwarzanie lub wykorzystywanie zasobów biologicznych w różnej formie).

4.3 Usługi środowiskowe.

4.4 Branże wspomagające, czyli sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa lubelskiego:

1. Biogospodarka.

1.1 Działania dotyczące biotechnologii (produkcja roślinna i zwierzęca, produkcja pasz i przetwórstwo rolno- spożywcze).

1.2 Przemysł farmaceutyczny.

1.3 Przemysł chemiczny.

1.4 Odnawialne źródła energii (biorafinerie i biopaliwa).

1.5 Zdrowie publiczne.

1.6 Przemysł i usługi środowiskowe, tzw. Ekobiznes (zarządzanie poziomem zanieczyszczeń, czyli gospodarka odpadami i recykling, gospodarka ściekami, monitoring zanieczyszczeń powietrza, zarządzanie środowiskiem, rekultywacja gruntów i oczyszczanie wód gruntowych, monitoring hałasu, usługi badawczo- rozwojowe, monitoring środowiska i analizy laboratoryjne).

1.7 Zarządzanie efektywnością wykorzystania zasobów, czyli regeneracja produktów, ochrona przyrody, budownictwo ekologiczne.

2. Medycyna i zdrowie.

2.1 Żywność funkcjonalna, żywienie, dietetyka.

2.2 Produkcja farmaceutyków i probiotyków.

2.3 Usługi medyczne i prozdrowotne (technologie i prace badawczo-rozwojowe na potrzeby teleopieki, telemedycyny, e-zdrowia, farmakogenomiki, diagnostyki i terapii genowej, bioinformatyki, chirurgii minimalnie inwazyjnej, aplikacji nanotechnologicznych, inżynieria tkankowa, sztuczne i biosztuczne organy zastępcze medycyny regeneracyjnej, ksenotransplantacja oraz usługowy charakter medycyny).

3. Informatyka i automatyka.

3.1 Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki.

3.2 Badania naukowe i prace rozwojowe.

3.3 Usługi w zakresie informacji.

3.4 Produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

4. Energetyka niskoemisyjna.

4.1 Pozyskiwanie surowców energetycznych.

4.2 Wytwarzanie i przechowywanie energii (energia z biomasy, słońca, wiatru, wody, rozwój inteligentnych systemów energetycznych).

4.3 Dystrybucja i sprzedaż energii.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego:

1. Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania.

1.1 Proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności.

1.2 Produkcja nawozów i opakowań.

1.3 Procesy logistyczne (np. dystrybucja, magazynowanie).

2. Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna.

2.1 Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie.

2.2 Rozwój wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych i leczniczych, obejmujących turystykę zdrowotną oraz towarzyszące jej inne aktywności.

3. Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa.

3.1 Produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części i podzespołów.

3.2 Produkcja automatyki przemysłowej.

4. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych.

4.1 Produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych.

4.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.

4.3 Produkcja niezbędnych komponentów chemicznych.

5. Przetwarzanie informacji, multimedia programowanie, usługi ICT.

5.1 Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanego oprogramowania.

5.2 Dostarczanie produktów multimedialnych.

5.3 Przetwarzanie informacji oraz świadczenie usług ICT w oparciu o Internet nowej generacji.

6. Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka.

6.1 Rozwój usług w zakresie poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych.

6.2 Rozwój technologii produkcji energii odnawialnej (biomasa, woda, wiatr).

6.3 Rozwój technologii produkcji papieru, wyrobów drzewnych i mebli, w tym powiązanie ich z energetycznym wykorzystaniem biomasy.

6.4 Zastosowanie osiągnięć nauki i prac badawczo-rozwojowych w obszarach szczegółowych (np. zdrowie i uroda - kosmetyki, materiały opatrunkowe).

7. Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe.

7.1 Rozwój funkcji gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem szlaków transportu lądowego i wodnego.

7.2 Rozwój sektora przedsiębiorstw transportowych, logistycznych i handlowych.

8. Dziedzictwo kulturowe, sztuka przemysły kreatywne.

8.1 Wykorzystanie walorów regionalnych w dziedzinie kultury i sztuki.

8.2 Rozwój przemysłów kreatywnych, opartych na zasobach kapitału intelektualnego, potencjału kulturowego oraz sztuce.

8.3 Badania służące wypracowaniu i stosowaniu technik i technologii konserwacji zabytków.

Przedstawiamy poniżej aktualny wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa dolnośląskiego:

1. Branża chemiczna i farmaceutyczna.

1.1 Opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania i wytwarzania:

a) substancji aktywnych,

b) mieszanin z wykorzystaniem substancji aktywnych i pomocniczych,

c) substancji pomocniczych, w obszarze branży chemicznej i farmaceutycznej, w tym dla medycyny, weterynarii, kosmetologii, chemii gospodarczej i chemii profesjonalnej.

1.2 Opracowanie i rozwój innowacyjnych metodologii syntetycznych, technologii i procesów chemicznych.

1.3 Opracowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej i chemii profesjonalnej.

1.4 Opracowanie innowacyjnych materiałów, biomateriałów i chemikaliów specjalistycznych.

1.5 Opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie leków biologicznych oraz metod ich wytwarzania i charakteryzacji.

1.6 Badanie mechanizmu oddziaływania substancji aktywnych na organizm ludzki.

1.7 Opracowanie innowacyjnych procesów i technologii wytwarzania produktów leczniczych, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz innych materiałów mających zastosowanie w medycynie i weterynarii, produktów chemii gospodarczej, produktów chemii profesjonalnej i produktów biobójczych.

1.8 Innowacyjne sposoby dostarczania substancji aktywnych.

1.9 Projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie innowacyjnej infrastruktury w tym specjalistycznego sprzętu, urządzeń i linii produkcyjnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej i medycznej.

1.10 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów nanotechnologicznych.

1.11 Projektowanie i rozwój nowych technik analitycznych i diagnostycznych.

1.12 Projektowanie i wdrażanie nowych metod badań aplikacyjnych.

1.13 Rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii medycznych, w tym terapii komórkowych, na potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej.

2. Mobilność przestrzenna.

2.1 Urządzenia i podzespoły dla środków transportu.

2.2 Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne.

2.3 Źródła napędu i zasilania.

2.4 Elektromobilność.

2.5 Poprawa bezpieczeństwa transportu.

2.6 Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej.

2.7 Systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym).

3. Żywność wysokiej jakości.

3.1 Środki spożywcze stosowane w początkowym lub uzupełniającym postępowaniu profilaktycznym i terapeutycznym.

3.2 Suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

3.3 Karmy specjalistyczne i suplementy diety dla zwierząt domowych.

3.4 Pasze.

3.5 Żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna i lokalna.

3.6 Żywność funkcjonalna i nutraceutyki.

3.7 Żywność o zwiększonych wartościach odżywczych.

3.8 Technologie opakowywania i przechowywania środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

3.9 Metody oceny jakości środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

3.10 Technologie w wytwarzaniu środków z podobszarów inteligentnej specjalizacji.

4. Surowce naturalne i wtórne.

4.1 Technologie pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania kopalin użytecznych.

4.2 Technologie pozyskiwania z kopaliny głównej nowych produktów.

4.3 Zintegrowane systemy monitoringu zagrożeń w otoczeniu zakładów górniczych.

4.4 Technologie pozyskiwania, uzdatniania i wykorzystania wód zwykłych, termalnych i mineralnych.

4.5 Technologie pozyskiwania i przetwarzania oraz wykorzystania drewna, surowców roślinnych w innowacyjnych produktach.

4.6 Nowe usługi leczniczo-uzdrowiskowe na bazie wykorzystania surowców naturalnych.

4.7 Technologie odzysku materiałów użytecznych, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów.

4.8 Zaawansowane materiały (nowe postacie surowców, proszki, mikrostruktury, nanostruktury, amorfiki, materiały kompozytowe, materiały inteligentne, materiały do zastosowań w przemyśle, projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania materiałów o funkcjonalnych właściwościach).

5. Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów.

5.1 Projektowanie i opracowywanie nowych technologii wytwarzania oraz produkcji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń (także ich podzespołów i elementów):

a) ogólnego i specjalnego przeznaczenia,

b) energetycznych,

c) elektronicznych,

d) optoelektronicznych i fotonicznych,

e) do wytwarzania i obróbki materiałów.

6. Technologie informacyjno-komunikacyjne.

6.1 Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, analiza i raportowanie.

6.2 Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli.

6.3 Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych.

6.4 Systemy bezpieczeństwa cyfrowego

6.5 Systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management).

6.6 Rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings).

6.7 Rozwiązania dla "inteligentnych miast" (smart cities).

6.8 Systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i osób starszych (Ambient Assisted Living).

6.9 Aplikacje mobilne.

6.10 Tworzenie gier komputerowych.

6.11 E-Usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia.

6.12 Systemy e-learningowe.

6.13 Tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS.

6.14 Innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia.

6.15 Systemy e-commerce.

6.16 Inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.5 Bon na patent RPO WL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy ubiegający się o ochronę patentową wynalazków, w tym o ochronę wynalazków, będących wynikiem przeprowadzonych przez przedsiębiorców badań naukowych lub prac rozwojowych. Projekty dotyczyć mogą zgłoszenia patentowego dokonywanego w trybie krajowym, regionalnym (europejskim) lub międzynarodowym.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR to 80%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 10 000,00 PLN, natomiast maksymalna to 60 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 48 000,00 PLN

Wnioski można składać w terminie od dnia 29.04.2016 r. do dnia 17.06.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOTEXTILE" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 tys. PLN, natomiast maksymalna 20 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2016 r. do 15.06.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Etap 1, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu w ramach I Etapu mogą podlegać usługi doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach I Etapu działania zalicza się koszt usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:

a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),

f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Przedsiębiorcy na realizację projektu wynosi 50 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Wnioski można składać w terminie od 15.04.2016 r. do 20.05.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień/wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej PARP.

Informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego. Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

1. budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;

2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:

• badań naukowych i przemysłowych,

• prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),

• linii pilotażowych,

• działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,

• zaawansowanych zdolności produkcyjnych,

• pierwszej produkcji.

Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.

Maksymalna intensywność wsparcia w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

− Duże przedsiębiorstwa: 35 %.

W przypadku projektów objętych pomocą w zakresie badań i rozwoju maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

Koszty dotyczące badań przemysłowych:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 60 %;

− Duże przedsiębiorstwa: 50 %.

Koszty dotyczące prac rozwojowych:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 35 %;

− Duże przedsiębiorstwa: 25 %.

Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do poziomu 80%, jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę lub wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10 mln PLN, natomiast minimalna to 500 tys. PLN.

Wnioski można składać w terminie od 11.04.2016 r. do 18.04.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Opolskiego.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in.:

a) koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

b) koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi:

• w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) – 2 mln zł,

• w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych – 5 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt następujących pułapów:

• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub

• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia jest następująca:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw:

- 70% w przypadku badań przemysłowych lub 45% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 80% dla badań przemysłowych lub 60% dla prac rozwojowych.

b) dla średnich przedsiębiorstw:

- 60% w przypadku badań przemysłowych lub 35% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 75% dla badań przemysłowych lub 50% dla prac rozwojowych.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MŚP, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln zł.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

a) koszty realizacji inwestycji początkowej np. nabycie nieruchomości, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

b) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu,

c) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1. W przypadku kosztów realizacji inwestycji początkowej – wg Rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,

2. W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

3. W przypadku pomocy szkoleniowej – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.

4. W przypadku pomocy de minimis – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 20.04.2016 r. do 28.06.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej PARP.

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPO WŚ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach działania przewiduje się:

• dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

• dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

• inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,

• inwestycje w wartości niematerialne i prawne,

• roboty budowlane,

• leasing finansowy.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 80%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. PLN.

Wnioski można składać w terminie od 29.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne RPO – Lubuskie 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu – Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Wsparcie związane z wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

II typ projektu – Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:

• realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

• nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,

• inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,

• tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,

• modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

• wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT).

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie kosztów). Kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2016 r. do 04.05.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje RPO – Lubuskie 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,

• partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Liderem partnerstwa musi być przedsiębiorstwo. Beneficjentami/Partnerami we wszystkich typach projektów mogą być duże przedsiębiorstwa pod warunkiem wykazania w dokumentacji aplikacyjnej występowania efektu dyfuzji innowacji do lubuskiej gospodarki.

Konkurs dotyczy następujących typów projektów:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:

• 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,

• 57– Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (wkład UE) wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2016 r. do 01.06.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPO WŚ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

• duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

• prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

• prace rozwojowe,

• opracowaniu linii pilotażowych,

• opracowaniu demonstracyjnych prototypów,

• walidacja danego rozwiązania,

• uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej).

Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na rzecz beneficjenta.

Maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln zł, natomiast minimalna wynosi 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 80% wydatków kwalifikowalnych, przy spełnieniu określonych warunków.

Wnioski można składać w terminie od 29.03.2016 r. do 31.05.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP RPO WiM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z sektora MŚP.

Dofinansowany może być zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

• usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;

• usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Usługi objęte projektem muszą dotyczyć działalności beneficjenta prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, usługi szkoleniowe muszą obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie / oddziale zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku – min. 140 tys. PLN;

• usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych – min. 20 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. PLN.

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP , Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające status MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

3. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

4. biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 25 mln PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać od 30 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy posiadający status MŚP:

a) prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w KRS bądź CEIDG,

lub

b) oświadczający, że powyższy warunek zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

W ramach konkursu przewidziano 2 typy projektów:

1. typ projektu A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

W ramach tego typu projektu, można realizować działania polegające na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wdrażaniu wynikających z niej działań, mających na celu umiędzynarodowienie działalności. W przypadku projektów typu A, mogą być one realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis, a Wnioskodawca ma możliwość poniesienia kosztów przygotowawczych tj. kosztów doradztwa w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej.

2. typ projektu B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca posiadający plan/strategię działalności międzynarodowej, może wdrażać wynikające z niej działania, mające na celu umiędzynarodowienie działalności. W przypadku projektów typu B, mogą być one realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.

Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:

a) analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów/usług,

b) analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,

c) analiza konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,

d) opis wyznaczonych celów,

e) strategia eksportowa w zakresie produktu/usługi,

f) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,

g) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,

h) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej. Wymagane jest, aby strategia/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa został dołączony do wniosku o dofinansowanie. Strategia/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa nie może być sporządzony wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

a) doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

b) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, poszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

c) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

d) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

e) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

f) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%, natomiast maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 tys. zł.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na rundy trwające do 45 dni od 30 marca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. lub do wyczerpania limitu środków.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu podlega opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. Przez opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa należy rozumieć dzieło, którego przedmiotem może być m.in.:

• badanie rynku,

• określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej,

• analiza pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku,

• strategia wejścia na rynki globalne,

• dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku,

• określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez rynki (kraje) docelowe,

• opis produktów/usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodowym,

• przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych,

• wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,

• koncepcje otwierania nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej,

• planowanie rozbudowy łańcucha dostaw,

• plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej,

• propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji na danym rynku,

• opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

• opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach,

• wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2, Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Wsparcie skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego poprzez opis planowanej współpracy z MŚP lub NGO lub organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym projektem oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które mają być prowadzone na wspieranej infrastrukturze. Plan prac badawczo-rozwojowych musi zawierać co najmniej:

• kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;

• opis zastosowania prac B+R w gospodarce, tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały zastosowanie (wskazując na ich użyteczność);

• zapewnienie wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej na odpowiednim poziomie, umożliwiającym jej utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczo-rozwojowej, co najmniej w okresie trwałości projektu.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 tys. zł.

Maksymalna wartość dofinansowania – 1,5 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi dla dużych przedsiebiorstw 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, dla średnich 45%, a dla mikro i małych 55%.

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Informujemy, że Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa inne niż mikro-, małe lub średnie.

Pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi:

• w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną, maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji,

• w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

• pomoc de minimis, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1. Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a. nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b. przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c. nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

d. w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

2. Nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1 wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,

3. Nabycie robót i materiałów budowlanych,

4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

c. będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,

5. Spłata rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,

6. Spłata rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt. 4 poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe:

1. Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej,

2. Koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis:

1. Koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 01.03.2016 r. do 29.04.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP RPO WiM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

a) modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;

b) modernizacji instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;

c) głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;

d) zastosowaniu energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;

e) wdrażaniu systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;

f) zastosowaniu technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;

g) audycie energetycznym (jako element projektu).

Preferowane do dofinansowania będą projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej (oszczędność tak liczona jest w odniesieniu do sytuacji opisanej w audycie energetycznym dla zestawu działań określonych do wykonania w tymże dokumencie).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu – 5 000 000,00 PLN

Wnioski można składać w terminie od 29.02.2016 r. do 30.03.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

22 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.