Zapraszamy do kontaktu: +48 12 427 51 12 lub .

 


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu planów i strategii rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, w tym planów rozwoju eksportu, biznesplanów i strategii marketingowych. Wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności, możemy przygotować dla Państwa profesjonalny model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności przedsiębiorcy w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Model biznesowy przedsiębiorstwa przygotowujemy zgodnie z metodologią tworzenia Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera, według której całość działalności przedsiębiorstwa można ująć w 9 obszarach: segmenty klientów, oferowane wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, struktura (źródła) przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, struktura kosztów. W Modelu zostaje dokonana analiza ww. obszarów przedsiębiorstwa, a także wskazywane są te elementy, które należy zmienić, dodać lub usunąć.

Model biznesowy zawiera ponadto następujące części:

  • opis dotychczasowej strategii przedsiębiorstwa;
  • przedstawienie misji i wizji przedsiębiorstwa;
  • charakterystyka projektów strategicznych towarzyszących wdrażaniu projektu internacjonalizacji;
  • szczegółowy opis metodologii przeprowadzenia analiz i badań prowadzonych do opracowania założeń projektu doradczego dot. internacjonalizacji;
  • analiza doświadczenia przedsiębiorcy odnośnie internacjonalizacji;
  • charakterystyka produktów przedsiębiorcy przeznaczonych do internacjonalizacji, w tym m.in. ocena ich konkurencyjności;
  • przedstawienie wniosków z analiz potencjalnych rynków docelowych, w tym m.in. uzasadnienie wyboru rynków docelowych oraz przedstawienie koncepcji wejścia na rynki docelowe;
  • przedstawienie rekomendacji w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa w związku z rozwojem internacjonalizacji;
  • charakterystyka szans i zagrożeń związanych z projektem internacjonalizacji;
  • skrócony format modelu biznesowego w postaci Szablonu Modelu Biznesowego. 

 


Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi listami referencyjnymi od naszych Klientów, dostępnymi w zakładce Referencje.

Kontakt

dr Marcin Nytko
T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.