Zapraszamy do kontaktu: +48 12 427 51 12 lub .

 


Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu strategii działalności dla polskich przedsiębiorstw, w tym strategii marketingowych i planów rozwoju eksportu, oferujemy Państwu usługę opracowania strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy w ramach Poddziałania  II.2.1 Modele biznesowe MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach usługi wykonujemy następujące analizy:

  • ocena konkurencyjna firmy pod kątem produktów, w tym: ocena konkurencyjna firmy pod kątem produktów, charakterystyka prowadzonej działalności, analiza prowadzonej działalności B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów oraz analiza i ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów na rynku krajowym;  
  • analiza w zakresie wyboru rynków docelowych działalności eksportowej, w tym: wstępna selekcja rynków docelowych działalności eksportowej, określenie kryteriów wyboru rynków docelowych działalności eksportowej, określenie kryteriów wyboru rynków docelowych działalności eksportowej oraz analiza potencjalnych rynków ekspansji zagranicznej metodą wyboru wielokryteriowego; 
  • analiza wybranych rynków docelowych, w tym analiza aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów Przedsiębiorstwa do danego rynku;
  • analiza bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa, w tym ponoszone nakłady na B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów;
  • analiza pozycji konkurencyjnej i analiza SWOT dla produktów Przedsiębiorstwa na wyselekcjonowanych rynkach docelowych;
  • rekomendacje rozwoju działalności eksportowej, w tym: wskazanie produktów eksportowych, wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów Przedsiębiorstwa oraz wskazanie strategii wejścia na wyselekcjonowane rynki zagraniczne;
  • wskazanie i uzasadnienie działań do realizacji, w tym analiza zidentyfikowanych potrzeb dla rozwoju działalności eksportowej oraz rekomendacje w zakresie działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu;
  • określenie celów ogólnych i celów szczegółowych oraz prognozy sprzedaży;
  • oszacowanie kosztów wskazanych do realizacji;
  • opracowanie harmonogramu realizacji. 

 


Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi listami referencyjnymi od naszych Klientów, dostępnymi w zakładce Referencje.

Kontakt

dr Marcin Nytko
T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.