Zapraszamy do kontaktu: +48 12 427 51 12 lub .

 


W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony naszych Klientów, w 2012 r. wprowadziliśmy do naszej oferty usługę opracowania strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej przedsiębiorcy. Usługa ta może obejmować:

  • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikację dostępnych źródeł finansowania na wybranym rynku zagranicznym,
  • rekomendacje źródeł finansowania na wybranym rynku zagranicznym,
  • opracowanie optymalnej strategii finansowania na wybranym rynku zagranicznym.

 

W ramach wskazania potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacji dostępnych źródeł finansowania, na podstawie dogłębnej analizy uwarunkowań panujących na wybranym rynku, przeprowadzane jest szczegółowe rozpoznanie instrumentów finansowania eksportu na dany rynek. W procesie identyfikacji uwzględniane są zarówno instrumenty oferowane przez podmioty komercyjne (banki, zakłady ubezpieczeń itp.), jak również krajowe i międzynarodowe instytucje publiczne. Opracowanie zawiera również charakterystykę każdego ze zidentyfikowanych instrumentów, która ma na celu przybliżenie mechanizmów ich funkcjonowania.

Rekomendacja źródeł finansowania na wybranym rynku zagranicznym obejmuje kompleksową analizę uprzednio zidentyfikowanych źródeł finansowania. W opracowaniu zawarte są m.in. informacje na temat korzyści i zalet korzystania z poszczególnych instrumentów finansowych oraz wad i ograniczeń z nimi związanych. Ponadto przedstawione są również informacje dotyczące warunków finansowych na jakich są one dostępne oraz lista instytucji finansowych oferujących prezentowane rozwiązania w danym kraju. Integralną częścią usługi jest również wskazanie, na podstawie przeprowadzonych analiz, rekomendacji w zakresie optymalnych dla Klienta rozwiązań dotyczących finansowania działalności eksportowej w związku z ekspansją na wybrany rynek zagraniczny.

W optymalnej strategii finansowania działalności eksportowej, na podstawie analizy uwarunkowań rynku zagranicznego oraz specyfiki działalności Przedsiębiorstwa określane są najważniejsze potrzeby Firmy w zakresie finansowania rozwoju eksportu. Następnie na podstawie zdefiniowanych potrzeb formułowana jest optymalna strategia finansowania działalności eksportowej, która uwzględnia również wnioski płynące z rekomendacji źródeł finansowania na wybranym rynku zagranicznym. 

 


Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi listami referencyjnymi od naszych Klientów, dostępnymi w zakładce Referencje.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.