Zapraszamy do kontaktu: +48 12 427 51 12 lub .

 


Oferujemy Państwu usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w ramach Poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu profesjonalnych strategii i planów rozwoju polskich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji.

Usługa polega w szczególności na określeniu strategii wejścia przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny i może składać się z m.in.:

  • analizy i oceny konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktu;
  • analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa;
  • badania wybranego rynku zagranicznego (w tym uwarunkowań polityczno-prawnych, ekonomicznych, społeczno-demograficznych, technicznych);
  • analizy SWOT produktu firmy na wybranym rynku zagranicznym;
  • przedstawienia rekomendacji rozwoju działalności na rynku zagranicznym, w tym wskazanie modelu ekspansji;
  • określenia celów ogólnych i  celów szczegółowych oraz prognozy sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym;
  • wskazania i uzasadnienia działań do realizacji, a także ich szacunkowych kosztów;
  • opracowania wstępnego harmonogramu realizacji działań na wybranym rynku zagranicznym;
  • wskazania potencjalnych kontrahentów handlowych możliwych do pozyskania na rynku zagranicznym w wyniku działań wdrożeniowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi listami referencyjnymi od naszych Klientów, dostępnymi w zakładce Referencje.

Kontakt

dr Marcin Nytko
M: +48 665 001 525
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

22 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.