Fundusze europejskie

W zakresie zagadnienia funduszy europejskich, oferujemy 6 następujących usług:

 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na infrastrukturę badawczo-rozwojową,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na opracowanie nowego produktu/usługi/technologii,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na ochronę własności przemysłowej,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na rozwój eksportu,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na informatyzację.

 

Usługi pozyskania i rozliczenia dotacji są wykonywane w ramach następujących 18 programów operacyjnych:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem naborów dla poszczególnych Programów. 

 

PO Inteligentny Rozwój

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla MŚP)

02.04.2015

01.03.2016

01.02.2017

01.09.2017

04.05.2015

04.04.2016

01.03.2017

02.10.2017

31.12.2015

29.07.2016

30.06.2017

29.12.2017

-

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych)

01.08.2016

28.04.2017

01.02.2018

16.07.2018

01.09.2016

01.06.2017

01.03.2018

16.08.2018

02.01.2017

31.08.2017

30.05.2018

14.12.2018

-


1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla MŚP posiadających Seal of Excellence)

15.05.2017

22.02.2018

19.06.2017
03.04.2018

29.12.2017
28.12.2018

-

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla dużych przedsiębiorstw)

14.09.2015

28.04.2016

01.02.2017

01.09.2017

01.02.2018

01.08.2018

14.10.2015

01.06.2016

01.03.2017

02.10.2017

01.03.2018

03.09.2018

30.11.2015

02.01.2017

30.06.2017

29.12.2017

29.06.2018

30.11.2018

-

1.1.2

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

07.04.2015

07.12.2015

06.06.2016

07.05.2015

07.01.2016

06.07.2016

22.06.2015

29.02.2016

31.10.2016

Nowe konkursy nie będą ogłaszane.

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOLOT)

16.04.2015

18.05.2015

17.07.2015

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOMED)

31.07.2015

01.09.2015

01.10.2015

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOCHEM)

18.12.2015

10.01.2017

01.02.2016

01.03.2017

01.03.2016

28.04.2017

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOTEXTILE)

15.03.2016

15.04.2016

15.06.2016

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOSBZ)

9.05.2016

16.08.2017

10.06.2016

16.10.2017

11.07.2016

18.12.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOSTAL)

28.04.2016

07.08.2017

1.06.2016

09.10.2017

15.09.2016

08.12.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (GameINN)

28.04.2016

03.04.2017

1.06.2016

05.05.2017

16.08.2016

06.07.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOMOTO)

 05.09.2016

12.03.2018

 05.10.2016

11.05.2018

 20.01.2017

10.07.2018

 -

1.2

Sektorowe Programy B+R (PBSE)

30.09.2016

01.08.2017

02.11.2016

02.10.2017

20.01.2017

01.12.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (IUSER)

29.09.2016

28.12.2017

21.11.2016

19.03.2018

28.02.2017

21.05.2018

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOTABOR)

15.07.2016

16.08.2016

14.10.2016

 -

1.2 Sektorowe Programy B+R (INNO-NEURO-PHARM)

20.01.2017

04.06.2018

22.02.2017

03.08.2018

07.04.2017

02.10.2018

-
1.2 Sektorowe Programy B+R (Innowacyjny Recykling)

25.01.2017

23.07.2018

28.02.2017

24.09.2018

21.05.2017

20.11.2018

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (WoodINN)

10.02.2017

14.03.2017

26.05.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOship)

05.03.2018

30.04.2018

29.06.2018

-

2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

27.07.2015

29.01.2016

29.07.2016

03.04.2017

19.10.2017

II kwartał 2018

01.09.2015

01.03.2016

01.09.2016

08.05.2017

20.11.2017
II kwartał 2018

16.11.2015

29.04.2016

16.12.2016

07.07.2017

19.01.2018
II/III kwartał 2018

-

2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP

31.07.2015

05.05.2015

08.05.2017

19.02.2018

31.08.2015

06.06.2015

08.06.2017

22.03.2018

30.12.2015

30.01.2017

08.02.2018

22.11.2018

-

2.3.4

Ochrona własności przemysłowej

21.09.2015

15.06.2015

11.04.2017

01.02.2018

22.10.2015

18.07.2015

16.05.2017

06.03.2018

31.03.2016

20.01.2017

28.12.2017

29.11.2018

-

3.2.1

Badania na rynek

31.07.2015

27.04.2016

08.02.2017

02.08.2017

14.02.2018

31.08.2015

01.06.2016

13.03.2017

05.09.2017

20.03.2018

30.09.2015

31.08.2016

26.04.2017

28.02.2018

05.12.2018

-

3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

03.11.2015

20.06.2016

16.01.2017

15.01.2018

07.12.2015

28.07.2016

20.02.2017

15.02.2018

29.01.2016

14.10.2016

29.03.2017

24.05.2018

-

3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

16.05.2016

13.12.2016

10.01.2017

01.03.2018

24.06.2016

12.01.2017

10.02.2017

04.04.2018

05.08.2016

13.02.2017

13.03.2017

08.05.2018

-

PO Polska Wschodnia

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Internacjonalizacja MŚP

14.03.2016

29.12.2016

24.03.2017

styczeń 2018

-

 15.04.2016

01.02.2017

28.04.2017

luty 2018

lipiec 2018

20.05.2016

14.12.2017

31.08.2017

marzec 2018

wrzesień 2018

-

RPO Województwa Śląskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

30.05.2016

30.03.2017

31.08.2017

-

30.06.2016

28.04.2017

19.10.2017

kwiecień 2018

10.08.2016

17.07.2017

29.11.2017

-

-

3.2

Innowacje w MŚP

15.10.2015

29.11.2016

28.11.2017

16.11.2015

29.12.2016

29.12.2017

18.01.2016

28.02.2017

07.02.2018

Nie przewiduje się naboru w 2018 r.

3.3

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

29.07.2016

-

29.08.2016

wrzesień 2018

06.12.2016

-

-

RPO Województwa Małopolskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

25.05.2016

28.02.2017

styczeń 2018

30.06.2016

31.03.2017

luty 2018

31.10.2016

31.08.2017

-

-

1.2.2

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

25.05.2016

30.11.2017

30.06.2016

31.12.2017

30.09.2016

30.01.2018

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku

1.2.3

Bony na innowacje

23.10.2015

06.05.2016

31.05.2017

marzec 2018

23.11.2015

06.06.2016

30.06.2017

kwiecień 2018

22.01.2016

31.10.2016

31.10.2017

-

-

3.3.2

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

26.02.2016

30.08.2017

sierpień 2018

30.03.2016

30.09.2017

wrzesień 2018

16.06.2016

07.11.2017

-

-

3.4.3

Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

30.11.2016

marzec 2018

31.12.2016

kwiecień 2018

21.02.2017

-

-

3.4.4

Dotacje dla MŚP (wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m.

30.11.2016

31.05.2017

marzec 2018

31.12.2016

30.06.2017

kwiecień 2018

21.02.2017

31.08.2017

-

-

3.4.5

Bony na doradztwo

30.11.2016

czerwiec 2018

31.12.2016

lipiec 2018

28.02.2017

-

-

RPO Województwa Podkarpackiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

21.10.2015

30.08.2016

29.11.2016

28.02.2017

29.08.2017

-

23.11.2015

30.09.2016

30.01.2017

31.03.2017

29.09.2017

luty 2018

21.12.2015

29.12.2016

31.03.2017

25.04.2017

29.12.2017

-

-

1.4.1

Dotacje bezpośrednie

17.12.2015

29.11.2016

10.05.2017

-

-

19.01.2016

30.12.2016

12.06.2017

czerwiec 2018

październik 2018

31.03.2016

21.02.2017

30.06.2017

-

-

-

RPO Województwa Łódzkiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

I.2.1

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

26.02.2016

08.03.2017

17.08.2017

06.12.2017

II kwartał 2018

IV kwartał 2018

31.03.2016

18.04.2017

19.09.2017

09.01.2018

czerwiec 2018

grudzień 2018

29.04.2016

28.04.2017

01.12.2017

28.05.2018

-

-

-

I.2.2

Projekty B+R przedsiębiorstw

23.12.2015

15.11.2016

06.06.2017

06.12.2017

I kwartał 2018

I/II kwartał 2018

IV kwartał 2018

15.02.2016

27.12.2016

10.07.2017

09.01.2018

kwiecień 2018

maj 2018

listopad 2018

25.02.2016

13.01.2017
24.07.2017

28.02.2018

-

-

-

-

II.2.1

Modele biznesowe MŚP

26.02.2016

23.11.2016

28.04.2017

31.08.2017

I kwartał 2018

IV kwartał 2018

31.03.2016

27.12.2016

01.06.2017

29.12.2017

luty 2018

grudzień 2018

29.04.2016

28.02.2017

09.06.2017

09.02.2018

-

-

-

II.3.1

Innowacje w MŚP

23.12.2015

29.08.2016

31.08.2017

III kwartał 2018

22.02.2016

30.09.2016

16.10.2017

wrzesień 2018

03.03.2016

23.11.2016

09.11.2017

-

-

RPO Województwa Świętokrzyskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

29.02.2016

29.05.2017

30.05.2017

-

29.03.2016

30.06.2017

30.06.2017

III kwartał 2018

31.05.2016

31.10.2017

31.07.2017

-

-

2.5

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

29.02.2016

30.11.2016

21.08.2017

29.03.2016

30.12.2016

29.09.2017

29.04.2016

20.01.2017 r.

31.10.2017

Alokacja wyczerpana, nie przewiduje się więcej konkursów w ramach tego działania

RPO Województwa Mazowieckiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

27.11.2015

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

28.04.2017

30.08.2017

29.09.2017

-

-

-

-

31.12.2015

31.10.2016

31.10.2016

31.10.2016

29.05.2017

29.09.2017

30.10.2017

luty 2018

czerwiec 2018

wrzesień 2018

listopad 2018

tryb otwarty

tryb otwarty

04.01.2017 

04.01.2017

31.08.2017

4.12.2017

10.01.2017

-

-

-

-

-

3.2.2

Internacjonalizacja MŚP

26.05.2016

29.11.2016

-

30.06.2016

30.12.2016

kwiecień 2018

16.09.2016

03.03.2017

-

-

3.3

Innowacje w MŚP

28.10.2016

29.05.2017

 28.11.2016

30.06.2017

31.01.2017

17.07.2017

Nie przewiduje się naborów w 2018 r.

Wielkopolski RPO

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

09.05.2016

29.11.2017

10.06.2016

29.12.2017

23.06.2016

02.02.2018

Brak naboru w 2018 r. w trybie konkursowym

1.4.1

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

20.08.2015

22.09.2015

6.10.2015

Brak naboru w 2016 r. w trybie konkursowym

Brak naboru w 2017 r. w trybie konkursowym

Brak naboru w 2018 r. w trybie konkursowym

1.5.2

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

30.09.2015

-

16.11.2015

sierpień 2018 r.

30.11.2015

-

Brak naboru w 2016 r. w trybie konkursowym

Brak naboru w 2017 r. w trybie konkursowym

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

01.12.2015

01.03.2017

01.03.2017
01.03.2017

-

-

30.12.2015

31.03.2017

31.03.2017
31.03.2017

30.03.2018

28.09.2018

31.05.2016

26.05.2017
12.05.2017

19.05.2017

-

-

-

1.3.1

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich 

01.08.2016

22.08.2016

-

-

05.09.2016

19.09.2016

28.02.2018

28.09.2018

07.10.2016

15.12.2016

-

-

-

1.5.2

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

01.12.2015
01.03.2017

-

-

30.12.2015
31.03.2017

30.03.2018

30.11.2018


nabór anulowany

30.05.2017

-

-


 

-

1.5.3

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

-

-

-

-

1.6.2

Dotacje dla innowacyjnych MŚP

12.07.2016

-

03.10.2016

28.02.2018

14.10.2016

-

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

RPO Województwa Pomorskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1.1

Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

30.12.2015

31.03.2017

-

-

04.05.2016

01.08.2017

czerwiec 2018

sierpień 2018

15.06.2016

29.09.2017

-

-

-

2.2.1

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

30.12.2015

30.12.2016

01.02.2016

01.02.2017

15.03.2016

15.03.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

RPO Województwa Opolskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1

Innowacje w przedsiębiorstwach

11.03.2016

31.10.2016

12.05.2017

-

11.04.2016

01.12.2016

19.06.2017

październik 2018

18.04.2016

08.12.2016

26.06.2017

-

-

2.1.2

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

29.07.2016

-

12.09.2016

marzec 2018

19.09.2016

-

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

2.1.3

Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

27.09.2016

04.08.2017

03.11.2016

04.09.2017

10.11.2016

11.09.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

2.4

Współpraca gospodarcza i promocja

21.08.2015

-

23.09.2015

czerwiec 2018

07.10.2015

-

-

RPO Województwa Dolnośląskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

30.09.2015

01.12.2016

27.04.2017

31.07.2018

30.11.2015

02.01.2017

29.05.2017

04.09.2018

21.12.2015

02.03.2017

27.07.2017

-

-

1.4

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

30.10.2015

30.12.2016

30.12.2016

30.01.2017

30.11.2015

30.01.2017

30.01.2017

01.03.2017

21.12.2015

28.02.2017

23.02.2017

04.04.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 r.

1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP

30.09.2015

30.09.2015

30.09.2016

31.10.2016

30.06.2017

31.08.2017

28.11.2018

30.10.2015

30.11.2015

31.10.2016

02.12.2016

01.09.2017

05.10.2017

28.12.2018

08.01.2016

19.02.2016

30.11.2016

30.03.2017

31.10.2017

07.12.2017

-

-

RPO - Lubuskie 2020

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1

Badania i innowacje

29.02.2016

14.07.2017

-

31.03.2016

14.08.2017

czerwiec 2018

01.06.2016

11.09.2017

-

-

1.4

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

30.05.2016

28.04.2017

19.05.2017

18.08.2017

30.06.2016

31.05.2017

23.06.2017

20.10.2017

30.12.2016

14.06.2017

30.06.2017

27.10.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

1.5

Rozwój sektora MŚP

29.02.2016

31.03.2016

04.05.2016

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

RPO Województwa Podlaskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

30.09.2016

30.08.2017

-

31.10.2016

30.09.2017

listopad 2018

19.12.2016

30.11.2017

-

-

1.2.2

Bon na usługi badawcze

30.09.2015

22.04.2016

31.10.2015

23.05.2016

16.11.2015

10.06.2016

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

1.3

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

22.06.2016

28.02.2017

21.07.2017

-

25.07.2016

31.03.2017

28.08.2017

sierpień 2018

23.08.2016

05.05.2017

29.09.2017

-

-

1.5

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

17.08.2016

28.04.2017

-

19.09.2016
29.05.2017

marzec 2018

24.10.2016
30.06.2017

-

-

RPO Województwa Lubelskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania celowe

30.11.2015

28.04.2017

kwiecień 2018

31.12.2015
30.05.2017

maj 2018

18.02.2016
30.06.2017

-

-

1.3

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

30.11.2015

30.12.2016

luty 2018

31.12.2015

31.01.2017

marzec 2018

18.02.2016

02.03.2017

-

-

1.5

Bon na patent

25.03.2016

27.09.2017

marzec 2018

29.04.2016

31.10.2017

kwiecień 2018

17.06.2016

30.11.2017

-

-

3.3

Przedsiębiorstwa odpryskowe

30.12.2016

listopad 2018

31.01.2017

grudzień 2018

30.03.2017

-

-

3.5

Bon na doradztwo

wrzesień 2018

październik 2018

-

-

3.6

Marketing gospodarczy

-

-

-

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

3.7

Wzrost konkurencyjności MŚP

30.05.2016

30.12.2016

30.06.2016

31.01.2017

08.09.2016

10.04.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Działalność B+R przedsiębiorstw

28.07.2016

28.02.2017

25.08.2017

-

30.08.2016

31.03.2017

29.09.2017

luty 2018

31.10.2016

21.04.2017

28.11.2017

-

-

1.2.2

Współpraca biznesu z nauką

28.07.2016

28.02.2017

25.08.2017

-

30.08.2016

31.03.2017

29.09.2017

luty 2018

31.10.2016

21.04.2017

28.11.2017

-

-

1.3.2

Firmy w początkowej fazie rozwoju

30.09.2016

25.08.2017

25.08.2017

-

31.10.2016

29.09.2017

27.10.2017

luty 2018

05.07.2017

10.10.2017

29.12.2017

-

-

1.3.5

Usługi dla MŚP

27.02.2016

28.11.2016

25.08.2017

-

31.03.2016

30.12.2016

29.09.2017

kwiecień 2018

29.04.2016

30.01.2017

30.10.2017

-

-

1.4.2

Pakietowanie produktów i usług

30.08.2016
28.03.2017

22.06.2017

-

30.09.2016

28.04.2017

24.07.2017

kwiecień 2018

31.10.2016

02.06.2017

16.08.2017

-

-

1.4.3

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

28.06.2016
28.02.2017

-

29.07.2016
31.03.2017

maj 2018

29.08.2016
20.04.2017

-

-

1.4.4

Internacjonalizacja MŚP

28.06.2016
28.03.2017

-

29.07.2016

28.04.2017

kwiecień 2018

26.09.2016

02.06.2017

-

-

1.5.1

Wdrożenie wyników prac B+R

30.08.2016
28.02.2017

-

30.09.2016
31.03.2017

luty 2018

31.10.2016

19.05.2017

-

-

RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

30.12.2015

15.12.2016

31.05.2017

30.11.2017

28.09.2018

29.01.2016

16.01.2017

03.07.2017

02.01.2018

30.10.2018

30.06.2016

16.03.2017

31.08.2017

02.03.2018

04.01.2019

-

1.2

Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

30.06.2016

30.11.2017

01.08.2016

02.01.2018

30.09.2016

02.03.2018

-

1.4

Wdrażanie wyników prac B+R

30.09.2017

31.10.2017

29.12.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

1.5

Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

17.12.2015

31.10.2016

28.02.2017

28.09.2018

18.01.2016

01.12.2016

31.03.2017

30.10.2018

18.03.2016

31.01.2017

29.05.2017

04.01.2019

-

1.6

Tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

30.09.2015

28.04.2017

30.04.2018

02.11.2015

30.06.2017

30.05.2018

01.02.2016

31.07.2017

30.07.2018

-

1.7

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM)

30.01.2017

02.03.2017

05.05.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

1.8

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

30.01.2017

02.03.2017

05.05.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

1.15

Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

30.06.2016

30.06.2017

01.08.2016

31.07.2017

30.09.2016

28.09.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

1.16

Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

31.01.2017

03.03.2017

02.05.2017

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

 

02.01.2018

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków


T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

20 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".


750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.


1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.


524 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 524 polskich firm.


550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.


1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.


2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.