W zakresie zagadnienia funduszy europejskich, oferujemy 6 następujących usług:

 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na infrastrukturę badawczo-rozwojową,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na opracowanie nowego produktu/usługi/technologii,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na ochronę własności przemysłowej,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na rozwój eksportu,
 • pozyskanie i rozliczenie dotacji na informatyzację.

Usługi pozyskania i rozliczenia dotacji są wykonywane w ramach następujących 18 programów operacyjnych:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem naborów dla poszczególnych Programów. 

 

PO Inteligentny Rozwój

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla MŚP)

02.04.2015

01.03.2016

01.08.2016

01.02.2017

28.04.2017

01.09.2017

01.02.2018

16.07.2018

28.02.2019

14.08.2019

07.01.2020

01.07.2020

15.02.2021

04.05.2015

04.04.2016

01.09.2016

01.03.2017

01.06.2017

02.10.2017

01.03.2018

16.08.2018

01.04.2019

16.09.2019

07.02.2020

03.08.2020

22.03.2021

31.12.2015

29.07.2016

02.01.2017

30.06.2017

31.08.2017

29.12.2017

30.05.2018

14.12.2018

01.07.2019

16.12.2019

22.06.2020

14.09.2020

04.05.2021

-

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla MŚP posiadających Seal of Excellence)

15.05.2017

22.02.2018

15.02.2019

14.01.2020

19.06.2017
03.04.2018

01.04.2019

14.02.2020

29.12.2017
28.12.2018

29.11.2019

30.09.2020

-

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla dużych przedsiębiorstw)

14.09.2015

28.04.2016

01.02.2017

01.09.2017

01.02.2018

01.08.2018

28.02.2019

14.08.2019

07.01.2020

01.07.2020

14.10.2015

01.06.2016

01.03.2017

02.10.2017

01.03.2018

03.09.2018

01.04.2019

16.09.2019

07.02.2020

03.08.2020

30.11.2015

02.01.2017

30.06.2017

29.12.2017

29.06.2018

30.11.2018

01.07.2019

16.12.2019

03.04.2020

14.09.2020

-

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tworzywa sztuczne)
15.07.2019 02.09.2019 15.11.2019 -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (technologie kosmiczne) 15.07.2019 02.09.2019 29.11.2019  -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska) 10.10.2019 14.11.2019 14.01.2020  -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (urządzenia grzewcze) 08.11.2019 09.12.2019 30.06.2020  -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka dla Mazowsza) 09.03.2020 09.04.2020 01.06.2020 -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Ścieżka tematyczna: OZE w transporcie) 31.03.2020 30.04.2020 10.07.2020 -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka - KORONAWIRUSY) 06.04.2020 06.05.2020 31.12.2020 -
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Ścieżka tematyczna: AGROTECH) 10.08.2020 10.09.2020 06.11.2020 -
1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wsparcie działalności B+R+I na rzecz projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)

18.09.2020 23.09.2020 07.10.2020 -

1.1.2

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

07.04.2015

07.12.2015

06.06.2016

07.05.2015

07.01.2016

06.07.2016

22.06.2015

29.02.2016

31.10.2016

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOLOT)

16.04.2015

18.05.2015

17.07.2015

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOMED)

31.07.2015

01.09.2015

01.10.2015

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOCHEM)

18.12.2015

10.01.2017

01.02.2016

01.03.2017

01.03.2016

28.04.2017

-

1.2

Sektorowe programy B+R (INNOTEXTILE)

15.03.2016

15.04.2016

15.06.2016

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOSBZ)

9.05.2016

16.08.2017

10.06.2016

16.10.2017

11.07.2016

18.12.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOSTAL)

28.04.2016

07.08.2017

15.03.2019

01.06.2016

09.10.2017

15.05.2019

15.09.2016

08.12.2017

19.08.2019

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (GameINN)

28.04.2016

03.04.2017

15.01.2019

01.06.2016

05.05.2017

15.03.2019

16.12.2019

16.08.2016

06.07.2017

14.06.2019

17.04.2020

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOMOTO)

 05.09.2016

12.03.2018

 05.10.2016

11.05.2018

 20.01.2017

10.08.2018

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (PBSE)

30.09.2016

01.08.2017

02.11.2016

02.10.2017

20.01.2017

15.01.2018

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (IUSER)

29.09.2016

28.12.2017

21.11.2016

19.03.2018

28.02.2017

21.05.2018

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOTABOR)

15.07.2016

16.08.2016

14.10.2016

-

1.2 Sektorowe Programy B+R (INNO-NEURO-PHARM)

20.01.2017

04.06.2018

22.02.2017

03.08.2018

07.04.2017

02.10.2018

-
1.2 Sektorowe Programy B+R (Innowacyjny Recykling)

25.01.2017

23.07.2018

28.02.2017

24.09.2018

21.05.2017

20.11.2018

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (WoodINN)

10.02.2017

14.03.2017

26.05.2017

-

1.2

Sektorowe Programy B+R (INNOship)

05.03.2018

15.04.2019

30.04.2018

17.06.2019

30.07.2018

16.09.2019

-

2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

27.07.2015

29.01.2016

29.07.2016

03.04.2017

19.10.2017

27.04.2018

11.02.2019

26.08.2019

02.03.2020

02.06.2020

01.09.2015

01.03.2016

01.09.2016

08.05.2017

20.11.2017
28.05.2018

11.03.2019

26.09.2019

14.04.2020

08.06.2020

16.11.2015

13.05.2016

16.12.2016

07.07.2017

19.01.2018
06.07.2018

30.04.2019

14.10.2019

30.06.2020

31.07.2020

-

2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP

31.07.2015

05.05.2015

08.05.2017

19.02.2018

14.03.2018

18.02.2019

18.03.2019

31.08.2015

06.06.2015

08.06.2017

22.03.2018

17.04.2018

20.03.2019

17.04.2019

30.12.2015

30.01.2017

08.02.2018

22.11.2018

04.01.2019

30.09.2020

30.12.2020

-

2.3.4

Ochrona własności przemysłowej

21.09.2015

15.06.2015

11.04.2017

01.02.2018

31.01.2019

22.10.2015

18.07.2015

16.05.2017

06.03.2018

04.03.2019

31.03.2016

20.01.2017

28.12.2017

29.11.2018

14.06.2019

-

3.2.1

Badania na rynek

31.07.2015

27.04.2016

08.02.2017

02.08.2017

14.02.2018

20.02.2019

30.08.2019

24.02.2020

09.12.2021

31.08.2015

01.06.2016

13.03.2017

05.09.2017

20.03.2018

25.03.2019

01.10.2019

25.03.2020

13.01.2021

30.12.2015

31.08.2016

26.04.2017

28.02.2018

05.12.2018

08.05.2019

31.10.2019

12.05.2020

17.02.2021

-

3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

03.11.2015

20.06.2016

16.01.2017

15.01.2018

03.09.2018

12.09.2019

18.05.2020

07.12.2015

28.07.2016

20.02.2017

15.02.2018

08.10.2018

15.10.2019

01.06.2020

29.01.2016

14.10.2016

07.04.2017

24.05.2018

26.04.2019

31.05.2020

05.01.2021

-

3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

16.05.2016

13.12.2016

10.01.2017

01.03.2018

25.01.2019

09.01.2020

31.01.2020

27.01.2021

24.06.2016

12.01.2017

10.02.2017

04.04.2018

25.02.2019

11.02.2020

03.03.2020

26.02.2021

05.08.2016

13.02.2017

13.03.2017

08.05.2018

04.04.2019

11.03.2020

14.05.2020

29.03.2021

-

PO Polska Wschodnia

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Internacjonalizacja MŚP

14.03.2016

29.12.2016

24.03.2017

26.01.2018

30.01.2018

28.01.2019

02.03.2020

02.03.2021

15.04.2016

01.02.2017

28.04.2017

27.02.2018

30.07.2018

28.02.2019

07.04.2020

07.04.2021

 

20.05.2016

14.12.2017

31.08.2017

29.03.2018

04.09.2018

03.09.2019

07.09.2020

27.05.2021

-

RPO Województwa Śląskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

30.05.2016

30.03.2017

31.08.2017

29.03.2018

28.08.2018

24.10.2018

28.06.2019

29.08.2019

31.10.2019

24.01.2020

26.03.2021

30.06.2016

28.04.2017

19.10.2017

30.04.2018

28.09.2018

29.11.2018

31.07.2019

30.09.2019

30.11.2019

27.02.2020

29.04.2021

31.08.2016

17.07.2017

28.12.2017

28.06.2018

15.01.2019

28.02.2019

30.09.2019

29.01.2020

30.01.2020

30.06.2020

08.06.2021

-

3.2

Innowacje w MŚP

15.10.2015

29.11.2016

28.11.2017

25.02.2019

20.12.2019

23.04.2020

16.11.2015

29.12.2016

29.12.2017

28.02.2019

30.01.2020

28.04.2020

18.01.2016

28.02.2017

07.02.2018

18.04.2019

30.04.2020

23.06.2020

-

3.3

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

29.07.2016

29.06.2018

29.08.2016

07.08.2018

06.12.2016

18.09.2018

-

RPO Województwa Małopolskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

25.05.2016

28.02.2017

26.01.2018

31.10.2018

29.03.2019

24.01.2020

30.06.2016

31.03.2017

28.02.2018

30.11.2018

30.04.2019

29.02.2020

31.10.2016

03.10.2017

25.09.2018

19.02.2019

24.10.2019

14.07.2020

-

1.2.2

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

25.05.2016

30.11.2017

29.03.2019

30.06.2016

31.12.2017

30.04.2019

30.09.2016

30.01.2018

18.06.2019

-

1.2.3

Bony na innowacje

23.10.2015

06.05.2016

31.05.2017

23.03.2018

28.02.2019

24.01.2020

23.11.2015

06.06.2016

30.06.2017

30.04.2018

31.03.2019

29.02.2020

22.01.2016

31.10.2016

18.09.2017

02.10.2018

30.06.2019

30.06.2020

-

3.3.2

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

26.02.2016

30.08.2017

30.08.2018

25.09.2019

30.03.2016

30.09.2017

30.09.2018

31.10.2019

16.06.2016

07.11.2017

06.11.2018

07.01.2020

-

3.4.3

Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

30.11.2016

28.03.2018

30.04.2019

31.12.2016

30.04.2018

31.05.2019

21.02.2017

29.05.2018

16.07.2019

-

3.4.4

Dotacje dla MŚP (wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m.

30.11.2016

31.05.2017
28.03.2018

31.12.2016

30.06.2017
30.04.2018

21.02.2017

31.08.2017
29.05.2018

-

3.4.5

Bony na doradztwo

30.11.2016

31.10.2018

31.12.2016

30.11.2018

28.02.2017

05.02.2019

-

RPO Województwa Podkarpackiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

21.10.2015

30.08.2016

29.11.2016

28.02.2017

29.08.2017

26.01.2017

29.05.2018

17.07.2018

26.02.2019

26.03.2019

25.11.2019

24.03.2020

23.11.2015

30.09.2016

30.01.2017

31.03.2017

29.09.2017

28.02.2018

29.06.2018

31.08.2018

29.03.2019

30.04.2019

30.12.2019

30.04.2020

21.12.2015

29.12.2016

31.03.2017

25.04.2017

29.12.2017

30.03.2018

28.09.2018

31.10.2018

28.06.2019

14.08.2019

31.01.2020

28.08.2020

-

1.4.1

Dotacje bezpośrednie

17.12.2015

29.11.2016

10.05.2017

18.09.2018

25.09.2018

16.07.2019

10.09.2019

19.01.2016

30.01.2017

12.06.2017

22.10.2018

31.10.2018

01.10.2019

28.10.2019

31.03.2016

21.02.2017

30.06.2017

15.11.2018

28.02.2019

24.10.2019

17.01.2020

-

RPO Województwa Łódzkiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

I.2.1

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

26.02.2016

08.03.2017

17.08.2017

06.12.2017

29.05.2018

22.11.2018

02.04.2019

25.06.2019

30.09.2019

31.03.2016

18.04.2017

19.09.2017

09.01.2018

29.06.2018

27.12.2018

30.04.2019

29.07.2019

31.10.2019

29.04.2016

28.04.2017

01.12.2017

28.05.2018

03.11.2018

08.02.2019

24.05.2019

30.08.2019

31.12.2019

-

I.2.2

Projekty B+R przedsiębiorstw

23.12.2015

15.11.2016

06.06.2017

06.12.2017

27.03.2018

27.04.2018

29.05.2018

04.09.2018

31.10.2018

30.01.2019

02.04.2019

26.06.2019

29.07.2019

26.09.2019

15.02.2016

27.12.2016

10.07.2017

09.01.2018

27.04.2018

30.05.2018

29.06.2018

08.10.2018

03.12.2018

28.02.2019

30.04.2019

31.07.2019

30.08.2019

28.10.2019

25.02.2016

27.01.2017
24.07.2017

09.03.2018

28.06.2018

17.09.2018

30.07.2018

16.11.2018

31.01.2019

26.04.2019

31.05.2019

30.09.2019

31.10.2019

13.12.2019

-

II.2.1

Modele biznesowe MŚP

26.02.2016

23.11.2016

28.04.2017

31.08.2017

29.01.2018

22.11.2018

29.04.2019

28.10.2019

31.03.2016

27.12.2016

01.06.2017

29.12.2017

28.02.2018

27.12.2018

31.05.2019

29.11.2019

29.04.2016

28.02.2017

09.06.2017

09.02.2018

06.04.2018

15.02.2019

28.06.2019

30.12.2019

-

II.3.1

Innowacje w MŚP

23.12.2015

29.08.2016

22.02.2016

30.09.2016

10.03.2016

23.11.2016

-

RPO Województwa Świętokrzyskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

29.02.2016

29.05.2017

30.05.2017

29.05.2018

29.05.2018

29.03.2016

30.06.2017

30.06.2017

29.06.2018

29.06.2018

30.06.2016

31.10.2017

31.08.2017

04.09.2018

28.09.2018

-

2.5

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

29.02.2016

30.11.2016

21.08.2017

27.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

13.08.2020

24.09.2020

29.03.2016

30.12.2016

29.09.2017

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

19.08.2020

30.09.2020

29.04.2016

20.01.2017

31.10.2017

29.07.2019

24.06.2019

01.07.2019

19.08.2020

30.09.2020

-

RPO Województwa Mazowieckiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 27.11.2015

29.02.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

28.04.2017

30.08.2017

29.09.2017

29.01.2018

30.05.2018

30.08.2018

31.10.2018

30.11.2018

30.07.2019

31.12.2015

31.03.2016

31.10.2016

31.10.2016

31.10.2016

29.05.2017

29.09.2017

30.10.2017

28.02.2018

30.06.2018

30.09.2018

30.11.2018

31.12.2018

30.08.2019

31.10.2019

30.09.2016

06.06.2016

28.02.2017

 04.01.2017 

04.01.2017

31.08.2017

04.12.2017

10.01.2017

31.12.2018

05.09.2018

05.12.2018

07.02.2019

27.03.2019

29.11.2019

15.01.2020

-

3.2.2

Internacjonalizacja MŚP

26.05.2016

29.11.2016

30.06.2016

30.12.2016

16.09.2016

03.03.2017

-

3.3

Innowacje w MŚP

28.10.2016

29.05.2017

30.11.2018

30.10.2019

24.07.2020

08.10.2020

 28.11.2016

30.06.2017

31.12.2018

29.11.2019

30.07.2020

14.10.2020

31.01.2017

17.07.2017

03.04.2019

31.01.2020

07.08.2020

21.10.2020

-

Wielkopolski RPO

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

09.05.2016

29.11.2017

28.01.2019

10.06.2016

29.12.2017

28.02.2019

23.06.2016

02.02.2018

05.04.2019

-

1.4.1

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

20.08.2015

22.09.2015

06.10.2015

-

1.5.2

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

30.09.2015

03.07.2018

16.11.2015

06.08.2018

30.11.2015

28.09.2018

-

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

01.12.2015

01.03.2017

01.03.2017
01.03.2017

27.04.2018

28.06.2019

30.03.2020

30.12.2015

31.03.2017

31.03.2017
31.03.2017

11.06.2018

31.07.2019

30.04.2020

31.05.2016

26.05.2017
12.05.2017

19.05.2017

29.06.2018

16.09.2019

29.05.2020

-

1.3.1

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich 

01.08.2016

22.08.2016

30.03.2018

30.03.2018

16.08.2019

05.09.2016

19.09.2016

30.04.2018

30.04.2018

16.09.2019

07.10.2016

16.12.2016

15.06.2018

22.06.2018

31.10.2019

-

1.5.2

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

01.12.2015

01.03.2017
30.11.2017

-

30.12.2015

31.03.2017
30.11.2017

30.09.2020

01.02.2017

30.05.2017

26.01.2018

-

 

-

1.5.3

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

16.03.2018

16.04.2018

11.05.2018

-

1.6.2

Dotacje dla innowacyjnych MŚP

12.07.2016

03.10.2016

14.10.2016

-

RPO Województwa Pomorskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1.1

Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

30.12.2015

31.03.2017

30.11.2018

27.09.2019

04.05.2016

01.08.2017

15.02.2019

16.12.2019

15.06.2016

29.09.2017

29.03.2019

31.01.2020

-

2.2.1

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

30.12.2015

30.12.2016

05.06.2020

01.02.2016

01.02.2017

24.06.2020

15.03.2016

15.03.2017

30.10.2020

-

RPO Województwa Opolskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1

Innowacje w przedsiębiorstwach

11.03.2016

31.10.2016

12.05.2017

17.10.2018

11.04.2016

01.12.2016

19.06.2017

22.11.2018

18.04.2016

08.12.2016

26.06.2017

29.11.2018

-

2.1.2

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

29.07.2016

02.02.2018

09.08.2019

12.09.2016

19.03.2018

09.09.2019

19.09.2016

26.03.2018

16.09.2019

-

2.1.3

Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

27.09.2016

04.08.2017

14.01.2019

23.03.2020

03.11.2016

04.09.2017

22.02.2019

11.05.2020

10.11.2016

11.09.2017

29.03.2019

18.05.2020

-

2.4

Współpraca gospodarcza i promocja

21.08.2015

27.04.2018

04.03.2019

23.09.2015

18.06.2018

08.04.2019

07.10.2015

25.06.2018

15.04.2019

-

RPO Województwa Dolnośląskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

30.09.2015

01.12.2016

27.04.2017

22.02.2019

03.10.2019

30.11.2015

02.01.2017

29.05.2017

22.03.2019

19.11.2019

21.12.2015

02.03.2017

10.08.2017

30.04.2019

31.01.2020

-

1.4

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

30.10.2015

30.12.2016

30.12.2016

30.01.2017

30.11.2015

30.01.2017

30.01.2017

01.03.2017

08.07.2019

21.12.2015

28.02.2017

23.02.2017

04.04.2017

09.08.2019

-

1.5

Rozwój produktów i usług w MŚP

30.09.2015

30.09.2015

30.09.2016

31.10.2016

30.06.2017

31.08.2017

01.06.2018

28.06.2018

20.02.2019

01.10.2019

13.07.2020

04.08.2020

28.08.2020

30.10.2015

30.11.2015

31.10.2016

02.12.2016

01.09.2017

05.10.2017

02.07.2018

27.07.2018

22.03.2019

05.11.2019

19.07.2020

16.08.2020

30.09.2020

08.01.2016

19.02.2016

30.11.2016

30.03.2017

28.12.2017

07.12.2017

31.08.2018

03.08.2018

25.04.2019

07.01.2020

28.07.2020

18.08.2020

12.01.2021

-

RPO - Lubuskie 2020

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1

Badania i innowacje

29.02.2016

14.07.2017

13.06.2018

26.06.2019

31.03.2016

14.08.2017

16.07.2018

29.07.2019

01.06.2016

11.09.2017

30.07.2018

28.06.2019

31.10.2019

-

1.4

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

30.05.2016

28.04.2017

19.05.2017

18.08.2017

21.02.2019

30.06.2016

31.05.2017

23.06.2017

20.10.2017

22.03.2019

30.12.2016

14.06.2017

30.06.2017

27.10.2017

29.03.2019

-

1.5

Rozwój sektora MŚP

29.02.2016

21.12.2018

09.10.2019

31.03.2016

21.01.2019

12.11.2019

31.05.2016

11.02.2019

23.12.2019

-

RPO Województwa Podlaskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

30.09.2016

30.08.2017

31.10.2018

28.02.2020

31.10.2016

30.09.2017

30.11.2018

30.03.2020

19.12.2016

30.10.2017

31.07.2019

30.06.2020

-

1.2.2

Bon na usługi badawcze

30.09.2015

22.04.2016

31.10.2015

23.05.2016

16.11.2015

10.06.2016

-

1.3

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

22.06.2016

28.02.2017

21.07.2017

23.07.2018

25.07.2016

31.03.2017

28.08.2017

23.08.2018

23.08.2016

05.05.2017

29.09.2017

24.09.2018

-

1.5

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

17.08.2016

28.04.2017

14.02.2018

27.02.2019

19.09.2016
29.05.2017

19.03.2018

29.03.2019

24.10.2016
30.06.2017

25.04.2018

23.04.2019

-

RPO Województwa Lubelskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2

Badania celowe

30.11.2015

28.04.2017

26.04.2018

29.01.2019

31.07.2019

23.10.2019

18.02.2020

26.02.2020

31.12.2015
30.05.2017

30.05.2018

28.02.2019

31.08.2019

23.11.2019

23.03.2020

30.03.2020

18.02.2016
01.08.2017

31.08.2018

30.04.2019

30.09.2019

31.12.2019

01.06.2020

03.07.2020

-

1.3

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

30.11.2015

30.12.2016

12.02.2018

31.12.2015

31.01.2017

15.03.2018

18.02.2016

02.03.2017

17.04.2018

-

1.5

Bon na patent

25.03.2016

27.09.2017

29.03.2018

28.02.2019

29.04.2016

31.10.2017

30.04.2018

31.03.2019

17.06.2016

30.11.2017

01.06.2018

06.05.2019

-

3.3

Przedsiębiorstwa odpryskowe

30.12.2016

28.12.2018

31.01.2017
31.01.2019

30.03.2017
04.03.2019

-

3.5

Bon na doradztwo

25.09.2019

28.10.2019

29.11.2019

-

3.6

Marketing gospodarczy

-

-

-

-

3.7

Wzrost konkurencyjności MŚP

30.05.2016

30.12.2016
12.09.2018

30.10.2019

09.07.2020

23.07.2020

30.06.2016

31.01.2017

15.10.2018

30.11.2019

16.07.2020

29.07.2020

08.09.2016

09.05.2017

10.01.2019

31.01.2020

16.07.2020

29.07.2020

-

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.2.1

Działalność B+R przedsiębiorstw

28.07.2016

28.02.2017

25.08.2017

29.01.2018

03.04.2019

25.10.2019

30.08.2016

31.03.2017

29.09.2017

28.02.2018

30.04.2019

25.11.2019

31.10.2016

28.04.2017

28.11.2017

29.06.2018

28.06.2019

06.12.2019

-

1.2.2

Współpraca biznesu z nauką

28.07.2016

28.02.2017

25.08.2017

29.01.2018

27.03.2019

25.10.2019

30.08.2016

31.03.2017

29.09.2017

28.02.2018

30.04.2019

25.11.2019

31.10.2016

28.04.2017

28.11.2017

29.06.2018

10.06.2019

16.12.2019

-

1.3.2

Firmy w początkowej fazie rozwoju

30.09.2016

25.08.2017

25.08.2017

29.01.2018

31.10.2016

29.09.2017

27.10.2017

28.02.2018

05.07.2017

10.10.2017

29.12.2017

06.04.2018

-

1.3.5

Usługi dla MŚP

27.02.2016

28.11.2016

25.08.2017

29.03.2018

21.03.2019

31.03.2016

30.12.2016

29.09.2017

30.04.2018

30.04.2019

29.04.2016

30.01.2017

30.10.2017

29.05.2018

29.05.2019

-

 

1.4.2

Pakietowanie produktów i usług

30.08.2016
28.03.2017

22.06.2017

23.03.2018

30.09.2016

28.04.2017

24.07.2017

27.04.2018

31.10.2016

02.06.2017

16.08.2017

15.06.2018

-

1.4.3

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

28.06.2016
28.02.2017

27.04.2018

29.07.2016
31.03.2017

28.05.2018

29.08.2016
20.04.2017

10.08.2018

-

1.4.4

Internacjonalizacja MŚP

28.06.2016
28.03.2017

23.03.2018

29.07.2016

28.04.2017

27.04.2018

26.09.2016

02.06.2017

18.05.2018

-

1.5.1

Wdrożenie wyników prac B+R

30.08.2016
28.02.2017

29.01.2018

30.09.2016
31.03.2017

28.02.2018

31.10.2016

19.05.2017

14.03.2018

-

RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Numer działania

Nazwa działania

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Uwagi

1.1

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

30.12.2015

15.12.2016

31.05.2017

30.11.2017

28.09.2018

29.03.2019

30.04.2019

31.01.2020

31.01.2020

29.01.2016

16.01.2017

03.07.2017

02.01.2018

30.10.2018

02.05.2019

03.06.2019

02.03.2020

02.03.2020

30.06.2016

16.03.2017

31.08.2017

02.03.2018

04.01.2019

31.12.2019

29.11.2019

09.11.2020

07.09.2020

-

1.2

Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

30.06.2016

30.11.2017

28.06.2019

01.08.2016

02.01.2018

01.08.2019

30.09.2016

02.03.2018

30.09.2019

-

1.4

Wdrażanie wyników prac B+R

30.09.2017

31.10.2017

29.12.2017

-

1.5

Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

17.12.2015

31.10.2016

28.02.2017

29.06.2018

29.10.2018

29.03.2019

30.08.2019

31.10.2019

30.10.2020

18.01.2016

01.12.2016

31.03.2017

01.08.2018

03.12.2018

30.04.2019

01.10.2019

02.12.2019

01.12.2020

18.03.2016

31.01.2017

29.05.2017

27.09.2018

01.03.2019

28.06.2019

02.12.2019

03.02.2020

02.02.2021

-

1.6

Tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

30.09.2015

28.04.2017

30.04.2018

02.11.2015

30.06.2017

30.05.2018

01.02.2016

31.07.2017

30.07.2018

-

1.7

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM)

30.01.2017

30.08.2019

02.03.2017

01.10.2019

05.05.2017

02.12.2019

-

1.8

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

30.01.2017

30.08.2019

02.03.2017

01.10.2019

05.05.2017

02.12.2019

-

1.15

Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

30.06.2016

30.06.2017

01.08.2016

31.07.2017

30.09.2016

28.09.2017

-

1.16

Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

31.01.2017

29.03.2019

03.03.2017

30.04.2019

06.06.2017

28.06.2019

-

 

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.