Zastrzeżenia prawne

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015 r.

Informacje zamieszczone poniżej podlegają okresowym modyfikacjom, dlatego każdy użytkownik niniejszej witryny internetowej (dalej: „Witryna”) zobowiązany jest do sprawdzania, czy informacje te nie zostały zmienione od ostatniej wizyty. Termin ostatniej aktualizacji zawsze umieszczony jest na początku niniejszej informacji. 

Właścicielem i Operatotem Witryny jest NYTKO SA (dalej: „Właściciel i Operator”) mająca swą siedzibę w Krakowie przy ul. Lubicz 17A lok. 75, zarejestrowana pod numerem KRS 0000406705 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (kapitał zakładowy 100.000 zł, w całości wniesiony w gotówce). 

Właściciel i Operator zamieszczają w Witrynie treści i materiały na określonych niżej Warunkach. Każdy użytkownik wchodząc na Witrynę oświadcza, iż zapoznał się z tymi Warunkami i je akceptuje.

 

Prawa autorskie 

Cała zawartość Witryny stanowi wyłączną własność Właściciela i Operatora, i jest ona chroniona przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa autorskiego. Wszelkie prawa do elementów tekstowych i graficznych Witryny oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Wszelkie prawa zatem, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone. Zastrzeżenia te odnoszą się również do zamieszczonych w Witrynie znaków towarowych, znaków usługowych, projektów graficznych i logo. Użytkownik może korzystać z zawartości Witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest wykorzystywanie w celach komercyjnych jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela i Operatora. 

 

Wyłączenie prywatności

Treść i funkcjonalność Witryny udostępniana jest użytkownikom z zastrzeżeniem, że Właściciel i Operator nie świadczą im tą drogą jakichkolwiek usług. Informacje zawarte w Witrynie nie stanowią zatem w żadnym wypadku oferty świadczenia jakichkolwiek usług i nie stanowią ponadto wiążącej oferty ich świadczenia. Witryna ma na celu jedynie dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji na te tematy, które zdaniem Właściciela i Operatora mogą ich interesować. Właściciel i Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Właściciel i Operator nie ponosi ponadto jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działań podjętych w oparciu o zawartość znajdującą się w Witrynie.

 

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014 r.

NYTKO SA infor­muje, że w związku z udo­stęp­nia­niem treści Witryny sto­suje tzw. tech­nikę cook­ies pole­ga­jącą na prze­cho­wy­wa­niu infor­ma­cji lub uzy­ski­wa­niu dostępu do infor­ma­cji już prze­cho­wy­wa­nej w urzą­dze­niu koń­co­wym użytkow­nika Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Właściciel nie gromadzi, a zatem nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Witryny innym osobom lub instytucjom.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, mail:  

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.