dr Marcin Nytko – Prezes Zarządu NYTKO SA – jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W 2007 r. na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, ze specjalizacją w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Od 1997 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 2009 r. jest głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu NYTKO SA. Od 2017 r. jest Managing Member NYTKO AMERICAS LLC. Ponadto w latach 1999-2006 pracował w polskich i zagranicznych firmach branży FMCG, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery w strukturach sprzedaży. W latach 2007-2008 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym, konsultantem i dyrektorem generalnym Instytutu Gospodarki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W latach 2007-2013 pełnił liczne funkcje eksperckie. W latach 2007-2008 był ekspertem zewnętrznym Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W latach 2008-2009 był krajowym ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, komercjalizacja badań naukowych, regionalne strategie innowacyjne. W latach 2009-2013 był ekspertem Ministerstwa Gospodarki, oceniającym projekty inwestycyjne złożone w ramach poddziałania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W latach 2008-2009 był asesorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziedzinach: działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, badania naukowe i infrastruktura B+R, wsparcie pośrednie przedsiębiorstw. W 2009 r. był ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oceniającym wnioski i studia wykonalności projektów kluczowych i konkursowych złożonych w ramach działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W latach 2009-2013 był ekspertem II stopnia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dziedzinach: działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, komercjalizacja badań naukowych, regionalne strategie innowacyjne. W 2009 r. był recenzentem Ośrodka Przetwarzania Informacji, oceniającym projekty badawcze złożone w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W swoim dorobku naukowym ma prace naukowe z zakresu nauk ekonomicznych, wydane m.in. przez wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej, czy też Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 2008 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Prywatnie pasjonują go podróże. Ma za sobą kilkadziesiąt dalekich wypraw, w tym trzy podróże dookoła świata.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.